Bodemgegevens+Nederland+gratis+beschikbaar
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Bodemgegevens Nederland gratis beschikbaar

Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt alle bodemgegevens van Nederland voortaan als open data beschikbaar voor gebruik.

De bodemkaart, waarvan de beschikbaarstelling al eerder door het ministerie was aangekondigd, is zojuist gepubliceerd op de geodatavoorziening van de rijksoverheid. Dit betekent dat iedereen zonder kosten vrije toegang krijgt tot vrijwel alle beschikbare bodemgegevens van Nederland.

Tot nu toe waren deze bodemgegevens niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dankzij financiering van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu komt hier nu verandering in. Zowel bedrijven als overheden kunnen zo efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren.

Boorprofielen

De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bemonsteringen van de bodem tot een diepte van ongeveer 1,50 meter. Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem.

Er zijn inmiddels zo'n 340.000 boorprofielen gemaakt. In een later stadium worden ook de gegevens van die boorprofielen en de Geomorfologische Kaart van Nederland gepubliceerd als open data.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) speelt hierbij een centrale rol. De BRO is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond en behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland.

De BRO maakt het mogelijk om gestandaardiseerde gegevens gratis op te vragen en te gebruiken om goed onderbouwde keuzes te maken over het gebruik van bodem en ondergrond. Keuzes die faalkosten binnen dossiers als voedselproductie, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke inrichting en grootschalige infrastructuur kunnen vermijden.

Kwaliteit

De Bodemkaart van Nederland is een landsdekkende kaart en bevat meer dan 300 bodemeenheden. De kaart wordt van een steeds betere kwaliteit door gebruik van nieuwe bemonsteringen in het veld en inzet van extra gegevens verkregen uit satellietwaarnemingen en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Hierdoor ontstaat een steeds gedetailleerder kaart die ook goed gebruikt kan worden in lokale situaties.

In aanvulling op de bodemtyperingen is er informatie beschikbaar over bijvoorbeeld de textuur en het organische stofgehalte in de bodem. Door deze gegevens centraal en gestandaardiseerd beschikbaar te stellen kost het de gebruikers weinig tijd om de gegevens te verzamelen en klaar te maken voor analyse. Vanaf nu kan alle tijd aan zinvolle analyses worden besteed.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
Meer weer