Polder+Nijeveen%2DKolderveen+krijgt+opknapbeurt
Achtergrond
© Nieuwe Oogst

Polder Nijeveen-Kolderveen krijgt opknapbeurt

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de polder Nijeveen-Kolderveen ten noordwesten van Meppel toekomstbestendig maken. Een lager peil, een nieuw gemaal en bredere watergangen moeten een einde maken aan wateroverlast.

In het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast, doordat de afvoer van water richting gemaal Broammeule niet toereikend is. Tussen dit deel van de polder en het gemaal ligt maar liefst 6 kilometer.

Gemeente Meppel ontwikkelt tegen de stadsrand aan de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Er worden in 25 jaar zo'n 2.100 woningen gebouwd. Het watersysteem in deze wijk is belangrijk voor de opvang en afvoer van hemelwater. Door de maalcapaciteit met een nieuw gemaal te vergroten wordt ook de kwetsbaarheid van de woonwijk voor hoogwater verkleind.

Landbouw

Een nieuw lager polderpeil moet niet alleen mogelijke wateroverlast voor de nieuwe woningbouw tegengaan, het komt ook de landbouw elders in de polder ten goede.

We moeten als waterschap twee doelen dienen: landbouw én natuur

Rutger Dijsselhof, projectcoördinator waterschap Drents Overijsselse Delta

'We doen het vooral voor de landbouw', zegt projectcoördinator Rutger Dijsselhof van waterschap Drents Overijsselse Delta. De verbrede hoofdwatergangen kosten de boeren weliswaar grond, maar het biedt hun ook meer zekerheid over het toekomstig peilbeheer. 'Daar kunnen ze ons op afrekenen.'

'Daarom zijn we daar ook niet op tegen', reageert Jacob Bakker van LTO Noord Zuidwest-Drenthe.

Bufferzone

Anders ligt het met het voorstel voor een hydrologische bufferzone tussen natuurgebied Kiersche Wieden en de westrand van de polder. De boeren in de polder zijn bang voor vernatting als daarin het peil omhooggaat. Een van de bedrijven heeft zijn huiskavel bij het buffergebied direct aan de overgangszone en wordt daarom nu als een knelgeval aangemerkt, merkt Bakker op.

De zone omvat in totaal zo'n 10 hectare die nu al eigendom is van beheerder Natuurmonumenten. Dijsselhof legt uit dat de bufferzone noodzakelijk is om te voldoen aan de Natuurbeschermingswet. 'We moeten als waterschap twee doelen dienen: landbouw én natuur. Het polderpeil gaat omlaag en dat heeft een negatief effect op de naastgelegen natuur. Met de zone, waarin het peil trapsgewijs in twee niveaus wordt opgesplitst, beperken we dat effect.'

Ontwatering

Een nieuwe verdiepte ontwateringsloot langs de bufferzone neemt het risico op wateroverlast in de polder weg, verzekert Dijsselhof.

Al met al wordt de polder met de maatregelen toekomstbestendig. En in de nabije jaren is er nog meer mogelijk, verwacht het waterschap. Daarbij komt ook het noordelijk deel van de polder aan de andere kant van Wanneperveen nog aan de beurt, is de bedoeling.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

'En de aanpassingen die nu worden voorgesteld, gaan alleen over de hoofdwatergangen. In de haarvaten van het poldersysteem willen we nog samen met de boeren aan de slag. Dat past prima in de opzet van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.'

Weer

 • Dinsdag
  18° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  30 %
Meer weer