Studiegroep+Focus+on+Farming+voor+top%2Dakkerbouwers
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Studiegroep Focus on Farming voor top-akkerbouwers

Focus on Farming is een nieuwe studiegroep voor akkerbouwers die meer dan gemiddeld behoefte hebben aan fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek en kennisuitwisseling.

'Het is een platform van akkerbouwers die willen excelleren. Voor ondernemers die de blik op de toekomst hebben gericht. Alle activiteiten zijn gericht op de hele bedrijfsvoering en op het rendement', zei projectleider Thie Arend Brouwer woensdag tijdens de startbijeenkomst in Lelystad.

Focus on Farming is een initiatief van Wageningen UR. De behoefte aan een dergelijke studiegroep is volgens Brouwer naar voren gekomen tijdens gesprekken met akkerbouwers die op bezoek kwamen bij praktijkbedrijf PPO-AGV in Lelystad.

Het doel van Focus on Farming is om de eigen kennis op niveau te houden, nieuwe kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen met collega's, praktijkonderzoekers en fundamentele wetenschappers. De invulling van de bijeenkomsten kan variëren: excursies, discussies, presentaties en/of gesprekken met onderzoekers en wetenschappers.

Inventarisatie

Tijdens de startbijeenkomst werd een inventarisatie gemaakt van de mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen: vrijlevende aaltjes, structuurproblemen, niet-kerende grondbewerking zonder glyfosaat, robotisering, automatisering, bemesting zonder delfstoffen en het te gelde maken van CO2.

Ook werd aandacht gevraagd voor het groeiende areaal biologische landbouw. Volgens de aanwezigen kan dat zorgen voor een grotere ziektedruk bij gangbare telers en dus meer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Binnen Focus on Farming zou dit een aandachtspunt kunnen zijn.

Vier keer per jaren komen de leden bij elkaar. Ze krijgen toegang tot een besloten website waar alle informatie is na te lezen. Het initiatief wordt ondersteund door een aantal onafhankelijke partners uit de sector. De kosten voor deelname bedragen 625 euro per jaar.

Na afloop van de startbijeenkomst kregen de akkerbouwers een rondleiding over het praktijkbedrijf van PPO-AGV in Lelystad.

Weer

 • Woensdag
  18° / 13°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 12°
  60 %
 • Vrijdag
  18° / 13°
  50 %
Meer weer