FrieslandCampina+keert+minder+ledenobligaties+uit
Nieuws
© FrieslandCampina

FrieslandCampina keert minder ledenobligaties uit

Royal FrieslandCampina (RFC) wil per 1 januari de winst herverdelen. Het bedrijf stelt voor minder uit te keren in ledenobligaties. Verder lijkt er een einde te komen aan de quantumtoeslag en wordt de seizoenstoeslag op 0 gezet. Ook gaat de weidepremie omhoog.

Dat maakte de zuivelcoöperatie deze week bekend. Dit najaar wordt het tijdens de districtsvergaderingen voorgelegd aan de leden. In december volgt het definitieve voorstel. Voor de komende drie jaar, va 2017 tot 2019, wordt voorgesteld om de winst opnieuw anders te verdeling. Die winstverdeling wordt iedere drie jaar geëvalueerd.

Het voorstel is nu dat 55 procent van de winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. Dit was 45 procent. Verder wordt 10 procent van de winst uitbetaald in de vorm van ledenobligaties. Volgens het voorstel wordt de overige 35 procent, net als voorheen, uitbetaald aan leden in de vorm van de prestatietoeslag.

Risicoprofiel

'We operen met producten en op markten met een groot risicoprofiel, zoals China', stelde directievoorzitter Piet Boer van FrieslandCampina deze week tijdens een persmeeting. 'Met een hogere solvabiliteit staan we hier sterker.'

Ook komt er een voorstel om voor bedrijfsopvolgers, onder voorwaarden, de helft van de ledenobligaties als vrij verhandelbaar uit te keren. Zij kunnen die obligaties dan verzilveren om in het bedrijf te investeren.

Groot en klein nodig

Verder verdwijnt de quantumtoeslag. 'Destijds was die toeslag bedoeld om grotere bedrijven aan ons te binden. Nu is dit voordeel te beperkt', stelt Boer.

'Stel dat twee buren elk 25.000 kilo melk in de tank hebben, dan zijn er toch twee vrachtwagens nodig om de melk bij beide bedrijven op te halen. Een vrachtwagen kan namelijk maximaal 35.000 kilo vervoeren, terwijl de melktank in één keer moet worden geleegd. De melk van een minder groot bedrijf zou weer wel kunnen worden bijgeladen. We hebben groot én klein nodig.'

Bij de quantumtoeslag wordt van iedere 100 kilo melk 89 cent ingehouden. Die wordt vervolgens herverdeeld. 'Bij een jaarlijkse levering van ongeveer 700.000 kilo speelt een melkveehouder quitte. Bij 2 miljoen kilo en meer houdt een melkveehouder hier 7.490 euro aan over.'

Zomerkorting verdwijnt

Verder heeft FrieslandCampina de seizoensregeling voor melk op 0 gezet. Dit betekent dus dat de zomerkorting en de wintertoeslag verdwijnen. 'Die was destijds in het leven geroepen om het aantrekkelijk te maken om ook in de wintermaanden melk te leveren. Vroeger kenden die maanden een dip als het gaat om melkaanvoer.

Tegenwoordig is die aanvoer jaarrond constant. Melkveehouders houden geen rekening meer met deze toeslagen. De melkaanvoer is daarmee al constant', stelt de directievoorzitter.

Wel blijft de seizoensregeling gelden voor biologische melk. 'Hier zie je toch wat meer een piek- en een dalmoment in de aanvoer. Dan zorgen de toeslagen wel voor een constantere aanvoer.'

Belonen weidegang

Om weidegang verder te stimuleren stelt het bedrijf voor om de weidegangtoeslag met een halve cent te verhogen naar 1,50 cent per kilo melk. De financiering van die halve cent komt vanuit de onderneming.

In 2015 paste 77,9 procent van de 12.618 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina een vorm van weidegang toe, iets meer dan de 77,2 procent in 2014. Binnen FrieslandCampina is het streven dat in 2020 weer 81,2 procent van de Nederlandse leden van FrieslandCampina weidemelk leveren. Dit was het niveau in 2012.

Weer

 • Zondag
  6° / -3°
  10 %
 • Maandag
  7° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
Meer weer