Vechtstromen+komt+met+nieuwe+regels
Nieuws
© waterschap Vechtstromen

Vechtstromen komt met nieuwe regels

Waterschap Vechtstromen gaat alle regels voor het onderhoud aan de watergangen in het hele werkgebied gelijktrekken. Dat betekent dat boeren kleine watergangen zelf moeten onderhouden en dat de schouw daarop verdwijnt.

'Ik krijg verschillende reacties in ons werkgebied', zegt dagelijks bestuurslid Ria Broeze van waterschap Vechtstromen. 'Sommige boeren, vooral grotere, vinden het prima dat ze zelf verantwoordelijk zijn of worden voor het onderhoud van de kleine watergangen', aldus Broeze.

'Voor kleinere bedrijven lijkt het juist gemakkelijker en goedkoper als het waterschap daar zorg voor draagt. Maar we wachten eerst de zienswijzen af.' Boeren en andere grondeigenaren hebben namelijk nog tot het einde van de maand om te reageren op de nieuwe regels die straks gelden voor het onderhoud van het watersysteem.

Fusie

Deze harmonisatie is het gevolg van de fusie tussen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel tot waterschap Vechtstromen op 1 januari 2014. In beide waterschappen golden andere regels ten aanzien van het onderhoud van de watergangen de daarbij behorende schouw.

De bedoeling is dat straks in het hele werkgebied van waterschap Vechtstromen dezelfde regels gaan gelden. Dat betekent in de praktijk dat het waterschap verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van de hoofdwatergangen. Voor het onderhoud van de kleinere watergangen zijn de grondeigenaren verantwoordelijk. De schouw wordt afgeschaft. Volgens het waterschap gaat het om veelal kleine waterlopen met een zeer lokale invloed en een beperkt belang voor de publieke waterhuishouding.

Zienswijze

LTO Noord volgt de harmonisatie kritisch en gaat een zienswijze indienen. Volgens waterportefeuillehouder Marcel Markhorst van LTO Noord Oost zal de organisatie daarin benadrukken dat de harmonisatie geen verkapte bezuinigingsoperatie mag worden. 'Ondernemers betalen voor waterschapszorg. Daar hoort een bepaald niveau van dienstverlening bij.'

Volgens Markhorst kunnen zich ook problemen voordoen wanneer eigenaren die onderhoud minder belangrijk vinden, hun collega-grondeigenaren daardoor benadelen. 'Als die situatie zich voordoet, dan moet je als waterschap met een oplossing komen.'
Ook een goede overgangsfase van het oude naar het nieuwe beleid acht Markhorst wenselijk.

Broeze heeft er goede hoop op dat de nieuwe regels niet tot problemen tussen grondeigenaren zullen leiden. 'Er zijn pilots geweest in Tubbergen en in Drenthe. Daar liep het goed.'

Weer

 • Vrijdag
  17° / 7°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 13°
  60 %
 • Zondag
  14° / 10°
  70 %
Meer weer