Herziening+peilbesluit+Eiland+van+Schalkwijk
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft 16 augustus de tweede en derde partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk bekend gemaakt.

In het wateraanvoersysteem tussen de Kanaalsloot Zuidzijde en Schalkwijkse Wetering worden diverse stuwen verwijderd. Dit resulteert in aanpassing van de gehanteerde peilen en de begrenzing van enkele peilgebieden.

Slimmer sturen

Aan de Kanaalsloot zijn diverse fruitbedrijven gevestigd. Achterliggend idee van de maatregel is dat met het nieuwe systeem slimmer kan worden gestuurd.

Het gebied ten zuiden van de Achterweg in Nieuwegein, achter bedrijventerrein Het Klooster, heeft een agrarische bestemming. Met name in de winter is het peil hier te laag.

Flexibel peil

Door middel van een kleine aanpassing kan het peil in dit gebied eenvoudig worden aangepast, waardoor er een betere drooglegging ontstaat. Voor de inrichting van een weidevogelgebied is een flexibel peil gewenst.

Foeragerende en broedende weidevogels hebben een voorkeur voor vochtige tot natte graslanden. Door in het voorjaar kleinschalig en op perceelsniveau vernatting uit te voeren ontstaat een aantrekkelijk leefgebied voor de vogels.

Beroep

Belanghebbende die ook een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kunnen binnen 6 weken na bekendmaking (16 augustus) beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  21° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 5°
  10 %
Meer weer