%27Natuur+en+ondernemen+gaan+prima+samen%27
Achtergrond
© Alex J. de Haan

'Natuur en ondernemen gaan prima samen'

Een natuurlijk landschap, ontwikkelen van biodiversiteit en agrarisch ondernemen gaan prima samen als we het integraal aanpakken, stelt ZLTO. Samen met de manifestpartners in Noord-Brabant ontwikkelt ze het concept van het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant, voorheen de Ondernemende EHS.

ZLTO neemt hiermee het voortouw om slimmer en goedkoper de functies en natuurdoelen van de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. 'Een nieuwe aanpak met draagvlak van de grondbezitters én met oog voor de omgeving', zegt veehouder en ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. Het is de bedoeling dat agrariërs delen van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) van de overheid kopen, aan hun landbouwgronden rijgen en gaan beheren. Verspreid over de provincie gaat het om 2.000 hectare grond.

Ontwikkelruimte

Uitgangspunt daarbij is het bereiken van de beoogde natuurwaarde en het behouden van ongeveer de helft van de agrarische productiewaarde. Dit kan door aangepast beheer zonder kunstmest en chemische gewasbescherming te realiseren. Daardoor worden natuurdoelen gehaald, maar neemt de productiecapaciteit af. Tegelijkertijd blijft de agrarische bedrijfsvoering in tact en ontstaat er ontwikkelruimte door het beschikbaar krijgen van aanvullende reguliere landbouwgrond als compensatie van de productiederving.

'Het areaal aan grond in de provincie blijft met dit concept behouden voor de landbouw', licht Scheepers toe. 'Dit biedt nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor agrarische ondernemers, in het bijzonder voor melkveebedrijven. We hebben het over een heel nieuw verdienmodel.'

Kavelruil

Om deze vorm van extensief beheer van landbouwgrond handen en voeten te geven is kavelruil een onmisbaar instrument. 'Daarvoor werkt ZLTO nauw samen met gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. Er is sprake van een gebiedsgerichte aanpak.'

Boeren die de natuurdoelstelling willen combineren met de ambitie van hun bedrijf, kunnen rekenen op begeleiding van ZLTO. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met projectleider Omgeving Rob Schrauwen: rob. schrauwen @ zlto . nl.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer