Schap+mist+instrument+voor+schoner+water
Nieuws
© © Waterschap Brabantse Delta - Maikel Samuels

Schap mist instrument voor schoner water

De waterkwaliteit in Noord-Brabant is de afgelopen jaren verbeterd. Toch hebben provincie en waterschappen te weinig concrete instrumenten om de richtlijnen van Kaderrichtlijn Water (KRW) te realiseren.


Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Utrecht, uitgevoerd door Annelies Freriks, Andrea Keessen, Daan Korsse, Marleen van Rijswick en Kees Bastmeijer.

'De provincie en de waterschappen hebben weinig concrete instrumenten om grote knelpunten in de Brabantse waterkwaliteit rechtstreeks te beïnvloeden', geven de onderzoekers aan.

Antibiotica

Het gaat daarbij om nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en andere niet-genormeerde stoffen.

'Ook na de invoering van de Omgevingswet in 2018 blijft het instrumentarium van provincies en waterschappen te beperkt om zelfstandig de KRW-doelstellingen te kunnen realiseren.'

Omgevingswet

Naar het zich laat aanzien, biedt de Omgevingswet volgens de onderzoekers in de toekomst meer ruimte voor regionale regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving.

'Maar provincies en waterschappen kunnen ook na 2018 niet zonder een krachtig, generiek instrumentarium waarvoor het rijk verantwoordelijk is.'

Discussie

Provincie Noord-Brabant en de waterschappen zullen het rapport de komende tijd gebruiken in de discussie met het rijk. Die gaat over de vorming en uitwerking van de Omgevingswet en in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water.

'Duidelijke afspraken over ieders rol in het realiseren van waterkwaliteitsdoelen, kunnen overheden en ook andere partijen helpen zich te committeren aan een programmatische aanpak', adviseren de onderzoekers.

• Klik voor complete rapport op bijgesloten pdf

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer