Noord%2DHolland+%27proeftuin+waterinnovaties%27
Nieuws
© Hollands Nooorderkwartier

Noord-Holland 'proeftuin waterinnovaties'

Noord-Holland wil een proeftuin zijn voor innovatie en stimuleert daartoe waterinnovaties.

Dat staat in de Watervisie die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vastgesteld. In deze Watervisie bepaalt de provincie wat er tot 2021 op watergebied centraal moet staan.

Gedeputeerde Joke Geldhof: 'De ambitie van de provincie is om Noord-Holland nog mooier, bedrijviger en veiliger maken dan het nu al is, op een haalbare en betaalbare manier. We zetten het waterbeleid zo in dat er een impuls vanuit gaat voor de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat.'

Innovaties

Het provinciebestuur stelt dat Noord-Holland het ideale toepassingsgebied voor innovaties op gebied van kust- en dijkversterkingen, ruimtelijke aanpassing, zuinig omgaan met zoetwater en verbetering van de waterkwaliteit.

Noord-Holland is immers aan bijna alle kanten omgeven is door grote wateren en ligt voor meer dan de helft onder NAP, aldus Gedeputeerde Staten.

Overstromingen

Samen met waterbeheerders en gemeenten gebruikt de provincie deze visie om maatregelen te nemen om inwoners te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast, de kwaliteit van het water te verbeteren en te zorgen voor voldoende water aan- en afvoer

Een belangrijke opgave voor de provincie is om ervoor te zorgen dat het samenhangende geheel van grond- en oppervlaktewater duurzaam kan worden gebruikt en voorraden zorgvuldig worden beheerd. Er mag geen uitputting of verontreiniging plaatsvinden en waar dit toch het geval is moeten maatregelen worden genomen.

De provincie geeft hiermee invulling aan de Europese Kaderrichtlijn Water die voorschrijft dat grond- en oppervlaktewateren in een goede toestand moeten zijn.

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer