%27Goede+oppervlaktewaterkwaliteit+in+belang+van+boer%27
Interview
© waterschap Rijn en IJssel

'Goede oppervlaktewaterkwaliteit in belang van boer'

Een goede oppervlaktewaterkwaliteit is in het belang van het waterschap én de boer, stelt Claude van Dongen, portefeuillehouder Water bij LTO-vakgroep Melkveehouderij. De komende weken worden afdelingsportefeuillehouders Melkveehouderij en Water bijgepraat over hoe om te gaan met waterkwaliteit.

Wat gebeurt er op de bijeenkomsten?

'We praten bestuurders bij over wat er speelt op het gebied van water. Denk aan de derogatie en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat laatste zorgt voor de nodige commotie. Hoe zorgen we ervoor dat verontreiniging vanuit de melkveehouderij vermindert? In een aantal gebieden worden de normen niet gehaald. Voor de melkveehouder spelen daarbij vooral stikstof en fosfaat een rol.'

Hoe komt dit in het water?

'De nutriënten komen via afspoeling van het erf en afspoeling van het land in het oppervlaktewater. Dat kan ook met het gewas bij het hooi schudden. Op zich zijn het geen grote vervuilingsbronnen, maar alles bij elkaar opgeteld, geeft het een behoorlijk effect.'

Wat is het belang voor de ondernemer?

'De ondernemer heeft er baat bij wanneer de mest terechtkomt daar waar het hoort, in de plant. Dat is ook het uitgangspunt van de Kaderrichtlijn Water.
'Mochten we hier niet aan kunnen voldoen, dan kan de overheid de bemestingsnormen aanscherpen, tot dat wel is voldaan. Dan zal in een aantal gebieden de teelt van gewassen wellicht haast niet meer mogelijk zijn. Dat is niet de juiste manier van aanpakken van het probleem.'

Is er veel animo voor deze aanpak?

'Voor veel ondernemers is het toch wat een ver-van-mijn-bedshow. Wel zijn er dertig pilots in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hier wordt plaatselijk het bedrijf geoptimaliseerd en verbeterd.
'Met dit soort kleine initiatieven wordt een mooi begin gemaakt. Dit moet vervolgens verder worden uitgerold. Bijvoorbeeld door middel van demonstratiebijeenkomsten op een bedrijf dat goed is ingericht rond dit onderwerp.'

Wat gebeurt er in de toekomst?

'Binnen het project 'Koeien & Kansen' willen we de mogelijkheden rond de Bedrijfswaterwijzer op een rij zetten. Dit brengt waterstromen en verliezen in beeld. Het is een uitdaging om de maatregelen in cijfers om te zetten.
'Ook willen we daarmee de vochtvoorziening verbeteren, waardoor de gewasproducties hoger zijn. Het bedrijfswaterplan is echter iets wat op de middellange termijn beschikbaar komt. Dat zal in elk geval niet dit jaar gebeuren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
 • Dinsdag
  3° / -2°
  55 %
Meer weer