Hollands+Noorderkwartier+let+op+erfinrichting
Nieuws
© Hollands Noorderkwartier

Hollands Noorderkwartier let op erfinrichting

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert tussen februari en april steekproefsgewijs meer dan 1.700 veeteeltbedrijven op hun maatregelen ter voorkoming dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigt.

Tijdens het bezoek kijkt de controleur van het hoogheemraadschap naar de inrichting van het erf en of mest en veevoer volgens de wettelijke richtlijnen zijn opgeslagen zijn.

Dat betekent bijvoorbeeld dat mest en veevoer minimaal 5 meter van het talud van een sloot ligt en er geen afvoersystemen naar de sloot lopen.

Proefmonsters

Om de waterkwaliteit te testen, neemt het hoogheemraadschap zo nodig proefmonsters van het water op het erf en in de omringende sloten.

Uit de inspectie van 2015 blijkt dat 80 tot 90 procent van de veehouders zich aan de richtlijnen houdt. In 2014 was dat ook zo. In 2013 was het 70 procent

Stijgende lijn

Het hoogheemraadschap is blij met deze stijgende lijn en ziet deze lijn graag verder stijgen.

De meeste veehouders hebben hun erf zo ingericht dat er geen mest en veevoer in de sloot terechtkomt. Als een controleur van het hoogheemraadschap aandachtspunten constateert, dan moet de veehouder die – afhankelijk van de ernst - binnen een bepaalde termijn oplossen.

Maatregelen

Veehouders kunnen zelf maatregelen treffen, adviseert het hoogheemraadschap. Bijvoorbeeld de mestplaat groot genoeg maken, afvoergreppels naar de sloot dichtmaken, een put dichtmaken, een rand aarde aanbrengen zodat afvoer naar de sloot onmogelijk is, veevoersilo's en het erf na het voeren aanvegen, en de veevoederopslag afdekken.

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer