Meer+boeren+doen+koeien+weer+naar+buiten
Nieuws
© Koen van Wijk

Meer boeren doen koeien weer naar buiten

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien dit jaar voor het eerst weer in de wei lopen, neemt toe. Het gaat om ruim 350 melkveehouders, zo blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).

De toename van het aantal nieuwe zogenoemde nieuwe weiders is een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang in de melkveehouderij te stimuleren.

Zo keren zuivelondernemingen een weidepremie uit aan veehouders en brengen zij meer producten van weidemelk op de markt. In totaal werken 66 partijen op initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie aan de bevordering van weidegang.

Meer nodig

In het weideseizoen 2015 paste 78,3 procent van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. Dat was een fractie meer dan in 2014. Aan het eind van dit jaar maken zuivelondernemingen bekend hoeveel veehouders in het huidige seizoen een vorm van de weidegang hebben toegepast.

Tot 2020 zijn 500 melkveehouders nodig om terug te keren naar het aandeel weidegang van 2012, toen 81 procent van de bedrijven weidegang toepaste. Dat percentage is het gezamenlijk doel van de 66 partijen die het Convenant Weidegang hebben ondertekend.

Betrokken partijen zijn behalve melkveehouders en zuivelondernemingen onder anderen de overheid, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Draagvlak

'Onze gezamenlijke inspanningen om de weidegang op melkveebedrijven te stimuleren werpen hun vruchten af', zegt Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.

'Eerder slaagden we er in de dalende trend van de afgelopen jaren een halt toe te roepen. We verwachten dat in 2016 het aandeel weidegang verder zal toenemen. Het is belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat grazende koeien in de wei het kenmerk blijven van het Nederlandse landschap. Dat is van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak van de melkveehouderij.'

Onterecht

De zuivelsector is dan ook verbaasd over het besluit van Milieudefensie om uit het Convenant Weidegang te stappen. Dat besluit is naar mening van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie, volkomen onterecht. Milieudefensie gaat met haar besluit voorbij aan de inzet van de convenantpartners die geleid heeft tot groei van het aantal nieuwe weiders.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer