Varkenshouderij+wil+varkentje+nu+wassen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Varkenshouderij wil varkentje nu wassen

'En nu moeten we dat varkentje wassen', stellen vakgroepvoorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij en voorzitter Ingrid Jansen van de NVV. 'Nu het actieplan 'Vitalisering Varkenshouderij' gepresenteerd is, kunnen we er mee aan de slag.'

Tijdens een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag is vandaag onder leiding van oud-minister Uri Rosenthal het Actieplan 'Vitalisering Varkenshouderij' gepresenteerd.

LTO Varkenshouderij en Nederlandse Vakbond Varkenshouders zijn blij dat het actieplan Vitalisering Varkenshouderij er nu staat en dat de partners in de regiegroep (Producentenorganisatie Varkenshouderij, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken) hun definitieve commitment aan het plan hebben gegeven.

Toekomstperspectief

Dit plan biedt volgens NVV en LTO Varkenshouderij een toekomstperspectief voor de komende jaren voor varkenshouders in Nederland.

Het draagvlak onder varkenshouders ervoor is groot. 'De POV-leden, onder wie een groot deel van onze leden, hebben zich tijdens de Algemene Ledenvergadering van de POV, op 30 mei, al massaal achter de plannen geschaard. Hier is de basis voor de verandering en vernieuwing in de varkenshouderij gelegd', aldus Douma en Jansen.

Samenwerking

De varkenshouders van NVV en LTO Varkenshouderij die zich hebben verenigd in de POV, erkennen dat er een gezamenlijke opgave ligt. Zij zijn er van overtuigd dat alleen door samenwerking en een krachtig collectief, invulling kan worden gegeven aan een economisch toekomstbestendige én maatschappelijk gewaardeerde varkensketen.

Voor NVV en LTO Varkenshouderij blijft centraal staan dat het plan moet resulteren in hogere opbrengsten en lagere productiekosten. Bijvoorbeeld door lagere keuringskosten en intensieve samenwerking op het gebied van mestverwerking.

Alle acties die in het plan staan genoemd, moeten voor de varkenshouder leiden tot een stijging van het rendement op geïnvesteerd vermogen van 6 à 8 procent per jaar in 2020.

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer