Collectief+bewust+tussen+overheid+en+boer
Nieuws
© Water, Land en Dijken

Collectief bewust tussen overheid en boer

De agrarische collectieven moeten zich bewust positioneren tussen de overheid en de agrariërs die deelnemen aan het agrarisch natuurbeheer.

Dat stelt onderzoeksinstituut Alterra dat de agrarische collectieven onder de loep heeft genomen. Zij blijken het beste te omschrijven als grensorganisaties tussen agrariërs en overheid die zelf hun rol kiezen, op basis van hun historie en de relaties in de regio waarin ze opereren.

Het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is op 1 januari 2016 in werking getreden. De kern van de nieuwe taakverdeling is dat collectieven contracten sluiten met individuele boeren over het beheer en bepalen welke beheersmaatregelen waar en wanneer genomen worden. De provincies sluiten een contract met de collectieven, waarin voorwaarden op hoofdlijnen worden gesteld.

Bewust positioneren

Naast het bewust positioneren, is het nu aan de collectieven om in leernetwerken het agrarisch natuurbeheer verder te professionaliseren. Die heldere rol en professionaliteit is volgens Alterra nodig.

Dit omdat collectieven voortdurend moeten schakelen tussen boeren, overheden en andere betrokkenen in hun gebied om de doelstellingen van hun beheer te behalen.

Grensorganisatie

Daarbij introduceert Alterra het begrip ‘grensorganisatie’, om aan te geven dat ze een positie innemen tussen agrariër en overheid. Het is cruciaal dat alle betrokkenen beseffen dat een collectief geen overheid is, en ook niet kan opereren zoals overheden gewend zijn.

Het gaat om boerenbedrijven waar een inkomen moet worden verdiend en die hun bewegingsvrijheid willen behouden, aldus Alterra.

Vertrouwen

Vertrouwen in elkaar is dan ook essentieel, stellen de onderzoekers van Alterra verder. Niet alleen vertrouwen tussen de collectieven en de overheden, maar ook vertrouwen in terreinbeheerders en andere betrokkenen in het gebied.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer