Veerkracht+helpt+pluimveesector+vooruit
Nieuws
© Rabobank

Veerkracht helpt pluimveesector vooruit

De Nederlandse pluimveesector heeft in krap 1,5 jaar tijd de omschakeling gemaakt van regulier vlees naar conceptvlees. Door deze veerkracht zijn de vooruitzichten op een gezond rendement gunstig, meldt de Rabobank.

In de supermarkt hebben anonieme, niet onderscheidende producten in korte tijd plaatsgemaakt voor een variatie in pluimveevleesproducten, signaleert de Rabobank in een kwartaalbericht over de pluimveesector.

Mede door de lage voerprijzen (-8 procent t.o.v. 2015) is een gezond rendement voor veel ondernemers bereikbaar. Dit in tegenstelling tot de broedeimarkt, die meer tijd nodig heeft om zich te herstellen.

Stabiliteit

Volgens de Rabobank is de omschakeling van regulier vlees naar conceptvlees te danken aan marktgericht denken en doen van ondernemers in de pluimveesector. Nieuwe samenwerkingen, binnen en buiten de keten, zijn aangegaan en productiesystemen zijn aangepast.

'Behalve dat concepten en productie op elkaar afgestemd moeten zijn, is het de kunst om vraag en aanbod goed aan te laten sluiten', licht Jeroen van den Hurk, sectormanager Pluimvee bij de Rabobank toe.

Regie

'Meer regie in de keten kan ook hier bijdragen aan stabiliteit en continuïteit. De reguliere vleeskuikenhouderij ontkomt er niet aan om keuzes te maken', geeft Van den Hurk aan.

Kiezen voor nieuwe onderscheidende producten, bijvoorbeeld die inspelen op gezondheidsclaims of minder gebruik van antibiotica, bieden meer toekomstperspectief. 'Daarnaast helpt het om weg te blijven uit het (internationale) kostprijsgevecht.'

Moederdieren

Door de versnelde groei van welzijnsconcepten in de pluimveevleesproductie en de hoge behaalde rendementen steeg het aantal moederdieren. Voor conceptvlees zijn minder en ander type kuikens nodig.

De binnenlandse vraag naar kuikens zal daardoor structureel afnemen. Per saldo is meer export nodig.

Vraag en aanbod

De Rabobank ziet wel mogelijkheden voor herstel van vraag en aanbod, maar dat vraagt meer tijd. Meer regie in de keten kan helpen om de balans in vraag en aanbod te managen.

Weer

 • Dinsdag
  12° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  12° / 10°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer