%27Gebrek+aan+kennis+bij+Kamerleden%27
Achtergrond
© Dirk Hol

'Gebrek aan kennis bij Kamerleden'

De veehouderij is 'volledig ontspoord' en 'een volledig verziekte industrie' waarin ondernemers 'bizar' bezig zijn. Het zijn uitlatingen die vallen tijdens een debat over dierenwelzijn in de Tweede Kamer. Ze stuiten niet alleen boerenvertegenwoordigers, maar ook staatsecretaris Martijn van Dam (EZ) tegen de borst.

De sterke bewoordingen werden deze keer niet uitgesproken door actievoerders, maar door Kamerleden van partijen als PVV, SP en GroenLinks. Staatsecretaris Martijn van Dam (EZ) zei dat daaruit 'wantrouwen, onbegrip en agressie' klinkt. Hij deed tijdens het debat (zie kader) een dringende oproep om op een andere, meer fatsoenlijke manier om te gaan met de veehouderij. 'En dat begint met begrip.'

Verbazingwekkend

'Chapeau voor de reactie van de staatssecretaris', zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Hij noemt het 'verbazingwekkend' dat sommige Kamerleden dergelijk taalgebruik hanteren.

De LTO-voorzitter wijst op ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib die in 2015 de Nederlandse wijze van voedselproductie wereldwijd op de eerste plaats zette.

Normen

'Van alle producten die de Nederlandse veehouderij produceert, voldoet 80 procent aan normen boven EU-niveau. Die kwaliteit hebben we te danken aan samenwerking in de keten. Boeren en tuinders tonen aan dat samenwerking loont. Daar kunnen ze in Den Haag een voorbeeld aan nemen.'

Onlangs kwam de varkenshouderij negatief in het nieuws door de biggensterfte. Het grote aantal biggen per zeug werd gehekeld. Maat noemt dat kwetsbare punten, maar vindt dat in die discussie te makkelijk voorbijgegaan wordt aan het sectorplan Vitale Varkenshouderij.

Toekomst varkenshouderij

De LTO-voorzitter verwijst naar het gezamenlijke plan over de toekomst van de varkenshouderij, dat de regiegroep binnenkort presenteert. 'Wij investeren in gesprekken met de detailhandel en de Dierenbescherming. Ik ben trots op de resultaten die daarbij worden gehaald, ondanks de tegenwerking van een aantal Kamerleden die losstaan van de samenleving.'

Volgens Maat is er geen kloof tussen de boer en samenleving, maar wel tussen burger en politiek. Hij wijst op het tweejaarlijkse onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de waardering van Nederlandse burgers voor de land-en tuinbouw.

7,6

In het laatste onderzoek in 2015 kreeg de land- en tuinbouw het cijfer 7,6, vrijwel even hoog als in voorgaande onderzoeken. 'Bij sommige politici is er sprake van een gebrek aan kennis over de sector.'

De agrarische sector is transparant en staat open voor discussie, zegt Maat. 'Als er kritiek is op het weghalen van het kalf bij de koe of de schaalvergroting, dan gaan we het debat aan. Boeren ontvangen jaarlijks een miljoen bezoekers tijdens open dagen en evenementen als Kom in de Kas. Er is geen andere bedrijfstak die ons dat nadoet.'

Glastuinbouw

Niet alleen de veehouderij stuit op onbegrip in Den Haag. Ook voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland kan daarover meepraten.

'De norm in de glastuinbouw is om zo groen mogelijk te werken met gewasbescherming. De biologische wijze van ziektebestrijding is vrijwel de standaard. Dat beeld leeft totaal niet in de politiek.'

Publieke opinie

Actiegroepen bespelen met hun campagnes de publieke opinie, ziet Van Ruiten. Ook de krantenkoppen rond incidenten zorgen voor onrust.

'Telers komen daardoor in een spagaat terecht. Want in Nederland produceren wij op de meest duurzame wijze en op onze producten wordt het minste aan residuen aangetroffen.'

Knelpunten

Door de Haagse onwetendheid en strenge regelgeving lopen telers tegen knelpunten aan. 'Om ziekten en plagen onder controle te krijgen, wil je naast de biologische bestrijding beschikken over goede correctiemiddelen. Deze zijn echter steeds minder beschikbaar, want voor fabrikanten zijn de kosten voor een toelating veel te hoog geworden.'

Volgens Van Ruiten is het aan de boeren en tuinders zelf om positief te blijven ondernemen. 'We moeten nog beter vertellen hoe we werken, incidenten voorkomen en de nadelige effecten van onze werkwijze nog verder terugbrengen. Die druk moeten we erop houden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 1°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 0°
  80 %
 • Vrijdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer