Agrari%C3%ABr+somber+over+situatie+nu+en+toekomst
Nieuws
© LEI

Agrariër somber over situatie nu en toekomst

Boeren en tuinders zijn pessimistischer over zowel de huidige situatie als de toekomst van hun bedrijf. Toch heeft de meerderheid nog vertrouwen.

Dat blijkt uit de de Agro Vertrouwensindex, de boerenbarometer van LTO Nederland, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en LEI Wageningen UR.

In het eerste kwartaal van 2016 daalde de index ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 met 6 punten tot 11. De schaal van de index loopt van -100 tot +100.

Akkerbouw

Vooral akkerbouwers hebben minder vertrouwen in hun bedrijfssituatie. Ze schatten de toekomstige situatie over twee à drie jaar een stuk lager in dan bij de vorige meting. Akkerbouwers denken dat de opbrengstprijzen komend jaar dalen.

Ook verwachten ze vanwege het late voorjaar een lagere productie en iets hogere kosten. Ook glastuinders zijn licht negatief over de huidige situatie.

Lage prijzen

Melkveehouders, die nu kampen met lage melkprijzen, zien dit jaar nog geen verbeteringen.

In de varkenshouderij blijft het vertrouwen laag. Er zijn bijna evenveel varkenshouders positief als negatief. Dit vertrouwen is al vier kwartalen achter elkaar zeer laag. Varkenshouders hebben daarmee aanhoudend het minst vertrouwen in de eigen onderneming.

Betere stemming

Pluimveehouders hebben het meeste vertrouwen, vooral door een betere stemming over de huidige situatie op het bedrijf.

Pluimveehouders, glastuinders, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders hebben hun mening voor de komende twee à drie jaar amper bijgesteld. Akkerbouwers en varkenshouders daarentegen wel. Bij akkerbouwers daalde de index onder nul. Bij varkenshouders steeg deze sterk. Ze verwachten over enkele jaren de moeilijke bedrijfssituatie achter de rug te hebben.

Verschillen

Tussen de sectoren zijn er grote verschillen in beleving van de huidige situatie (de stemmingsindex). Terwijl de stemming onder pluimveehouders naar recordhoogte klimt, daalt die van varkenshouders verder onder nul. Andere sectoren blijven min of meer stabiel.

De sombere stemming in Nederland komt overeen met die in andere EU-lidstaten. Zo is de sfeer onder agrariërs in Vlaanderen en Duitsland ook gedaald. In Vlaanderen is er zelfs sprake van een dieptepunt.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer