BO+Akkerbouw+is+blauwdruk
Nieuws
© Peter Smit

BO Akkerbouw is blauwdruk

De aanpak waarmee de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw haar verbindendverklaring ontving, nam twee jaar in beslag. De aanpak dient als blauwdruk voor andere brancheorganisaties die daardoor sneller een akkoord kunnen sluiten met het ministerie van EZ.

BO Akkerbouw ontvangt als eerste brancheorganisatie een verbindendverklaring van minister Henk Kamp (EZ). Daarmee kan zij een verplichte bijdrage innen om te investeren in praktijkonderzoek en de ontwikkeling van kennis en innovatie.

In de varkenshouderij en de (glas)tuinbouw staan de BO's ook klaar om deze stap te zetten.

Draagvlak

Afhankelijk van het geteelde gewas – suikerbieten, granen of aardappelen – en het aantal hectares betaalt een boerenbedrijf gemiddeld 500 euro per jaar aan BO Akkerbouw.

Met die drie gewassen verwacht de brancheorganisatie 80 tot 90 procent van haar achterban te bereiken.

3,5 miljoen euro

De verbindendverklaring is afgegeven voor vijf jaar. Tot 2020 kan BO Akkerbouw daardoor jaarlijks beschikken over een budget van circa 3,5 miljoen euro.

'De Sectie Teelt van BO Akkerbouw, geheel bestaande uit akkerbouwers, bepaalt welke projecten worden uitgevoerd. LTO-bestuurders zijn hier nauw bij betrokken', zegt directeur Matthé Elema van BO Akkerbouw.

Eisen

Om tot een verbindendverklaring te komen, stelt minister Kamp een aantal eisen. Zo moet het onderzoek van nut zijn voor alle ondernemers, ook zij die niet zijn aangesloten bij een boerenorganisatie. Tevens moet er voldoende draagvlak zijn.

Dit laatste moet worden aangetoond door een online audit onder de betreffende boeren. In de ogen van Kamp voldeed de BO Akkerbouw aan alle eisen.

Statuten wijzigen

Al met al duurde het proces van oprichting van BO Akkerbouw tot het verkrijgen van de verbindendverklaring twee jaar.

Zo moesten onder meer de statuten van de binnen LTO Nederland samenwerkende regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB worden gewijzigd, net als die van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Andere organisaties

De gevolgde route en aanpak kan volgens directeur Thijs Cuijpers van LTO Nederland dienen als blauwdruk voor andere brancheorganisaties die een goedkeuringsaanvraag bij het ministerie van EZ willen indienen.

Zo is er bij de BO's voor de varkenshouderij en de (glas)tuinbouw ook behoefte aan onderzoeksbudget.

Concurrentiepositie

'Onderzoek en innovatie zijn medebepalend voor de toekomstige slagkracht en de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw', zegt Cuijpers.

De verbindendverklaring is door minister Kamp voor vijf jaar afgegeven. In 2020 komt de EU met een nieuw landbouwbeleid met mogelijk andere regelgeving rond de BO's.

Langer doorgaan

'Het doel van BO Akkerbouw is om langer door te gaan. In de komende jaren gaan we leren wat dit ons brengt’, zegt Elema.

De akkerbouw is de voorloper. Andere sectoren kunnen de opgedane ervaring gebruiken, stelt Cuijpers. 'Onze intentie is helder: hoe zorg je er structureel voor dat de koplopersrol van Nederland in stand blijft?'

Weer

 • Dinsdag
  12° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  12° / 10°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer