Brancheorganisatie+akkerbouw+dichterbij
© Nieuwe Oogst

Brancheorganisatie akkerbouw dichterbij

Alle ketens in de Nederlandse akkerbouw geven te kennen dat ze intensief willen samenwerken in Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.


Het initiatief is onlangs definitief kenbaar gemaakt aan het ministerie van Economische Zaken. Het gezamenlijke akkerbouwbedrijfsleven ziet deze samenwerking als voorwaarde voor de hogere eisen die aan de sector worden gesteld.

Met de in Nederland gebruikelijke vruchtwisseling, waarbij akkerbouwers meerdere gewassen op hun bedrijf produceren, kunnen uitdagingen als kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid niet afzonderlijk per gewas of afzetketen worden gerealiseerd.

Europees recht

BO Akkerbouw zal bij de overheid erkenning aanvragen als brancheorganisatie volgens het Europees recht. Daardoor is, in gevallen van groot belang voor sector of publiek, een algemeen verbindend verklaring mogelijk.

De akkerbouwsector heeft het departement onlangs laten weten overeenstemming te hebben bereikt over de verdere uitwerking. Het is de bedoeling de formele oprichting van de brancheorganisatie de komende maanden af te ronden.

Gezamenlijk initiatief

BO Akkerbouw is een gezamenlijk initiatief van LTO, NAV, NAJK, Cosun, NAO, Avebe, CZAV, de vlas- en henneporganisatie, het comité van graanhandelaren, Agrifirm Plant, Plantum, Vavi en de kwekersvereniging van Graszoden.

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 4°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  70 %
Meer weer