Productiestop+melk+heeft+weinig+effect
Achtergrond
© Persbureau Noordoost

Productiestop melk heeft weinig effect

Frankrijk krijgt de handen niet op elkaar voor een vanuit Brussel gefinancierde productiebeperking van melk. Wel blijven de interventiemaatregelen van kracht en stijgt de Chinese import. Volgens melkprijswatchers stuiteren de internationale melknoteringen nu op de bodem.

De crisis in de melkveehouderij kwam vorige week ter sprake op een bijeenkomst van de werkgroep melk van Copa-Cogeca in Brussel. De Europese boerenbond toonde zich tevreden over het verlengen van de interventieaankopen van melkpoeder door de EU. Voor het beperken van de melkproductie blijkt er in de EU-lidstaten veel minder interesse.

In de komende zes maanden kunnen producentenorganisaties en coöperaties voorstellen indienen om de melkproductie te beperken. Deze moeten zelf gefinancierd worden. De Franse landbouworganisatie FNSEA stelde voor dit te betalen uit het crisisfonds van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dure maatregel

LTO Nederland en andere Europese landbouworganisaties zijn hierop tegen. Hierbij speelt onder meer de ervaring die FrieslandCampina opdeed met een soortgelijke regeling om de eigen productie te beperken. Die kwam uiteindelijk neer op 40 cent per kilo niet-geproduceerde melk. Een dure maatregel die waarschijnlijk ook niet het gewenste effect heeft, zegt Klaas Johan Osinga, LTO-beleidsmedewerker Internationale Zaken.

'Productiebeperking heeft alleen effect als je de Europese markt los zou koppelen van de wereldmarkt. Dan moet Europa zeker 10 procent productie meteen opgeven, want zo groot is de netto-EU-export', aldus Osinga.

Kortstondig effect

'De grenzen moeten dan dicht voor import, maar daar is geen politieke steun voor. Kortom, productie beperken zou hoogstens een kortstondig effect hebben, waarna Nieuw-Zeeland, Australië en de VS het gat vullen. Het zou een geschenk zijn aan de Europese concurrenten op de wereldmarkt.'

In januari en februari groeide de EU-melkproductie met 7,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Nederland was hier met een bijdrage van 350 miljoen kilo melk de grootste bijdrager, gevolgd door Duitsland (300 miljoen kilo) en Polen (130 miljoen kilo).

Superheffing

Een vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 geeft echter een vertekend beeld omdat tot 1 april 2015 veel EU-landen op de rem stonden in verband met de toen nog dreigende superheffing.
Positief nieuws was er van het exportfront: China importeerde in de eerste twee maanden van 2016 22 procent (157.000 ton) meer vollemelkpoeder dan in dezelfde maanden van 2015.

Verdere daling

Ondanks de positieve impulsen voor de markt voorziet Willem Koops van ZuivelNL een verdere daling van de melkprijs. In Europa lagen de voorschotprijzen in maart gemiddeld op 27,47 euro per 100 kilo, een daling van 4,06 procent oftewel 1,16 euro ten opzichte van februari en een daling van 12,9 procent ten opzichte van maart 2015.

Koops wijst op de voorjaarspiek die in de komende twee maanden de melkaanvoer nog verder doet groeien. Voor april en mei zijn verdere prijsverlagingen aangekondigd door DMK, Arla, Dairy Crest, DOC Kaas en FrieslandCampina.

2009

'Sinds 2009 is de gemiddelde melkprijs in maart niet zo laag geweest. Als de prijzen niet herstellen, zal de gemiddelde prijs over heel 2016 niet ver afwijken van de 27,50 euro over heel 2009.'

Volgens de Europese organisatie voor de zuivelhandel Eucolait zal de hoge Europese productie de krimp in Australië, Nieuw-Zeeland en de VS overstijgen. 'Er is nog geen marktherstel in zicht. De belangrijkste factor de komende maanden zal de hoogte van de Europese voorjaarspiek in de melkproductie zijn.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  10 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer