Verbindendverklaring+onderzoek+akkerbouw
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Verbindendverklaring onderzoek akkerbouw

Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) beschikt met ingang van 4 mei 2016 over een verbindendverklaring voor een programma onderzoek en innovatie.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken verleent de verbindendverklaring officieel aan de BO's voor Granen, Suiker en Aardappelen & overige akkerbouwgewassen.

Deze drie BO's - onderdeel van de overkoepelende BO Akkerbouw - denken met deze verbindendverklaring slagvaardig invulling te kunnen geven aan akkerbouwonderzoek.

Alle akkerbouwers

Verbindendverklaring is nodig omdat alle akkerbouwers profiteren van de onderzoeken voor teeltvraagstukken die het programma voortbrengt.

Een verbindendverklaring, met een verplichte financiële bijdrage, is een noodzakelijke voorwaarde voor een breed gedragen en volwaardig programma.

'De akkerbouw is erg blij met het besluit van de minister', zegt voorzitter Dirk de Lugt. 'Voortdurende vernieuwing door middel van onderzoek en innovatie vormt de basis voor een sterke akkerbouw.'

Bijdrage telers

Het programma heeft een looptijd van vijf jaar (2016-2020) en gaat uit van een totaal budget vanuit de teelt van ruim 16 miljoen euro. De jaarlijkse financiële bijdrage van de telers is afhankelijk van het geteelde gewas.

De tarieven per hectare voor 2016 en 2017-2020 (tussen haakjes) zijn: poot- en consumptieaardappelen 8,70 euro (13,20 euro), zetmeelaardappelen 5,80 euro (8,80 euro), suikerbieten 5,80 euro (8,80 euro) en granen 2,90 euro (4,40 euro).

Jaarlijkse bijdrage

Voor 2016 geldt een lager tarief, omdat de verbindendverklaring geldt vanaf 4 mei. Het is de bedoeling in het najaar van 2016 voor de eerste maal tot inning van de jaarlijkse bijdrage over te gaan.

Weer

 • Vrijdag
  34° / 16°
  10 %
 • Zaterdag
  34° / 18°
  10 %
 • Zondag
  33° / 20°
  10 %
Meer weer