Vingers
Column
© Van Assendelft

Vingers

Normen en waarden. Balkenende, Panama Papers, een zwarte zaterdag in december 2012, toen een grensrechter werd doodgeschopt. Hoe gaan we met elkaar om? Welke spelregels hanteren we? Hoe proberen we problemen te voorkomen of op te lossen?

Door een soort van Tien Geboden, wat er in de loop der tijd twintig worden of door op een positieve manier het bewustwordingsproces in gang te zetten? Veel zaken gaan naar behoren, maar niet alles, zo is de realiteit. Zo ook met erfafspoeling.

Boeren en tuinders hoeven hun groene vingers niet blauw te tellen. Het geld glijdt immers door de vingers. Maar dat mag geen excuus zijn om je verantwoordelijkheid niet te nemen.

Erfafspo

In maart en mei hebben we dertien erfafspoelingsbijeenkomsten samen met de waterschappen om wetgeving en oplossingen te laten zien, zodat de afspoeling van nutriënten uit mest en voer vermindert. De tijd is voorbij dat controlerende instanties iets door de vingers zien. Zij tikken liever niet iemand op de vingers.

Maar wanneer we geen vinger uitsteken, snijden we onszelf in de vingers. Om je vingers niet te branden, is het beter om een vinger aan de pols of een vinger in de pap te houden, zodat je op de hoogte blijft van oplossingsrichtingen.

Kaderrichtlijn Water

Het is geen item waar je je vingers bij aflikt, maar je kunt op je vingers natellen dat er wel resultaten geboekt moeten worden voor de Kaderrichtlijn Water. Partners uit het maatschappelijk veld wijzen nadrukkelijk met hun vinger naar onze sector omdat we nog niet voldoen aan de normen en waarden voor de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Dat klopt als een zwerende vinger.

Daarom past het niet om richting waterschappen of gemeentelijke riooloverstorten te wijzen. Immers: wanneer je naar een ander met één vinger wijst, wijzen er drie naar jezelf.

Bekijk meer over:

Boezemvriend 15-02-2016

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
Meer weer