Weidevogel+eet+meer+worm+door+dikke+fractie
Nieuws
© Wikipedia

Weidevogel eet meer worm door dikke fractie

Er zijn voor weidevogels meer regenwormen beschikbaar als de dikke fractie van gescheiden drijfmest wordt uitgereden in plaats van ruige mest. Dat blijkt uit een driejarige proef op veengrond van het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum.

In het onderzoek zijn de effecten van verschillende mestsoorten op het voedselaanbod voor weidevogels vergeleken. Dat gebeurde omdat het aanbod van ruige mest sterk is afgenomen, geven de onderzoekers aan.

Veehouders hebben daarom behoefte aan alternatieven voor het bemesten van weidevogelgraslanden.

Drijfmest

Ondergronds troffen de onderzoekers duidelijk meer regenwormen aan in de velden die bemest waren met dikke fractie van gescheiden drijfmest dan in de overige velden.

Bovendien bleek de bodem vochtiger te zijn bij ruige mest en dikke fractie dan bij de andere mestsoorten. Dat duidt op een gunstig leefmilieu voor regenwormen en een betere beschikbaarheid van deze bodembeestjes voor weidevogels.

Insecten

Bovengronds bleken bij de ruige mest en dikke fractie van gescheiden drijfmest meer grotere insecten rond te vliegen. Die zijn een belangrijke voedselbron voor kuikens. Op de velden met kunstmest en drijfmest bleken minder regenwormen aanwezig te zijn.

Weer

 • Zaterdag
  27° / 18°
  80 %
 • Zondag
  27° / 17°
  60 %
 • Maandag
  24° / 18°
  70 %
Meer weer