Drukdrain+maakt+sturen+peil+mogelijk+%28video%29
Nieuws
© VIC

Drukdrain maakt sturen peil mogelijk (video)

Drukdrains moeten in veenweidegebieden bodemdaling tegengaan, de draagkracht van percelen verbeteren en grasopbrengst verhogen. Op KTC Zegveld ging gisteren een proef van start.

Heemraad Bert de Groot van De Stichtse Rijnlanden , ook voorzitter van stuurgroep Veenweiden Utrecht-West, deed de aftrap door het aanzetten van een pomp en het onthullen van een informatiebord. Als het aan hem ligt, gaan drukdrains het verschil maken.

'De gebiedscommissie Utrecht-West, ZuivelNL, de provincie Zuid-Holland en diverse waterschappen steunen dit project, omdat de problemen van de veenweiden vragen om innovaties in het waterbeheer. Onderwaterdrainage werkt, nu gaan we een stap verder', aldus Bert de Groot. Daarvoor moet je soms rare experimenten doen.'

Hij vindt het project ook spannend: 'Samen met de boeren waterbeheer doen, is voor de waterschappen een hele stap, maar we moeten dit verkennen',

Oplossing

Provincies en waterschappen willen de bodemdaling in het veenweidegebied beperken, minder uitstoot van broeikasgassen en een betere waterkwaliteit. Boeren willen graag een betere draagkracht en een hogere grasopbrengst. Drukdrains kunnen een oplossing zijn.

Drukdrains zijn onderwaterdrains die zijn aangesloten op een pompput. Met onderwaterdrains hebben percelen in voor- en najaar eerder draagkracht en houden ze in de zomer beter vocht vast. De effectiviteit is echter in hoge mate afhankelijk van het slootwaterpeil.

Actief sturen

Met drukdrains kan de boer de grondwaterstand in zijn percelenonafhankelijk van het slootwaterpeil actief sturen. Dat maakt de sturing effectiever en de voordelen voor zijn bedrijf groter.

Daarnaast zorgen hogere grondwaterstanden in de zomer ervoor dat minder veen oxideert, waardoor de bodemdaling verder wordt beperkt. Er zijn minder broeikasgassen en minder emissies in het water. Water vasthouden behoort ook tot de mogelijkheden.

In de pilot ‘drukdrains’ wordt onderzocht hoe groot al deze effecten zijn. De pilot is onderdeel van Sturen met Water, dat wordt uitgevoerd door het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer