Definitief+toestemming+afschot+damherten
Nieuws
© Peter Maris

Definitief toestemming afschot damherten

Om de balans in het duingebied te herstellen wordt de populatie damherten teruggebracht tot ongeveer 1000 dieren. 9 februari hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten de beschikkingen daarvoor af te geven.

De beschikkingen hiervoor hebben van eind november tot begin januari ter inzage gelegen. De provincie heeft op deze ontwerpbeschikkingen twaalf zienswijzen ontvangen. Deze hebben niet geleid tot noemenswaardige wijzigingen.

De provincie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige instandhouding van zowel dieren- als plantensoorten. Om blijvend in balans te leven met de overige flora en fauna in het duingebied is het noodzakelijk om de huidige populatie damherten te verkleinen.

Faunabeheerplan

De beschikkingen zijn afgegeven aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland op basis van het (mede) door hen opgestelde Faunabeheerplan Damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen 2016-2020.

De Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van alle relevante partijen in het faunabeheer, zoals organisaties van natuurbeheerders, (particuliere) grondeigenaren, boeren en jagers. Het gaat om een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet en een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer