Lastenverlichting+onvermijdelijk+in+2016
Column
© Nieuwe Oogst

Lastenverlichting onvermijdelijk in 2016

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Een groot probleem de afgelopen maanden was de voortdurend stijgende kostprijs door de invoering van strenge wet- en regelgeving voor dierenwelzijn en milieu. Ook de NVWA-tarieven blijven stijgen. Het kabinet stapelt zo lastenverhoging op lastenverhoging.
Dan Natura 2000. De uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn zorgde ook in 2015 voor problemen. In mijn rapport 'Land in de knel' zijn de belangrijkste knelpunten gebundeld. Kort samengevat: Nederland heeft de Europese richtlijn te strak geïmplementeerd.
Het kabinet heeft tijdens het EU-Raadsvoorzitterschap de mogelijkheid om de problemen aan te pakken omdat in die periode een herziening van Vogel- en Habitatrichtlijn plaatsvindt. Betere richtsnoeren en betere implementatie zouden de problemen deels op kunnen lossen.
Een ander thema waarbij het kabinet een belangrijke rol zou moeten spelen het komende half jaar, is de kwestie rond het gebruik van vergiste mest, oftewel digestaat. Dit restproduct wordt nu nog als afval beschouwd, terwijl het uitstekend zou kunnen dienen als groenbemester. De herziening van de meststoffenverordening biedt de komende maanden ruimte om digestaat te erkennen als organische kunstmest. Milieucommissaris Karmenu Vella heeft in reactie op mijn vragen aangegeven hier positief tegenover te staan.
Tot slot de financiële problemen in de varkenshouderij. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zal op zoek moeten naar structurele oplossingen voor de sector. Niet alleen om de varkenssector te redden, maar ook om te voorkomen dat het met de melkveehouderij dezelfde kant uitgaat. Ook in die sector wint de kostprijs het namelijk van de boer.
Ik zou van Van Dam willen weten waarom varkensrechten en fosfaatrechten niet uitwisselbaar zijn. Ik zou willen weten waarom er niet wordt gesproken over een warme sanering. Antwoorden op die vragen kunnen oplossingen bieden. Oplossingen die kennelijk niet worden toegejuicht door het kabinet. Hopelijk komt daar in het nieuwe jaar verandering in.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer