Meer+sanering+bij+Schoonebeek
Nieuws
© Klaas Johan Osinga

Meer sanering bij Schoonebeek

Schoonebeek - Stichting Bodembeheer Schoonebeek (SBS) gaat binnenkort nog zes voormalige veenwijken saneren. Inmiddels gebeurde dat al met drie wijken.

Joost de la CourtDe waterlopen zijn in het verleden gedempt met afval en worden nu vaak gebruikt door de landbouw. SBS heeft de verontreiniging bij de gedempte wijken in beeld laten brengen. De resultaten van deze onderzoeken zijn gebruikt om verdere maatregelen te nemen en de volgorde waarin deze zullen worden uitgevoerd. Vorig jaar is daarom wijk 1 gesaneerd.
De wijken in de Veenkoloniën zijn in het verleden gedempt met verontreinigde grond en afval. Om deze omissie te corrigeren is in 2006 SBS in het leven geroepen waarin eigenaren en/of gebruikers, gemeenten Emmen en Coevorden, provincie Drenthe, LTO Noord, BBL, DLG, NAM en waterschap Vechtstromen deelnemen. De stichting moet de gezondheidsrisico’s wegnemen en zorgen dat de bodem voldoet aan de landbouwkundige normen.

Geringe diepte

Inmiddels is ook de sanering van wijk 1A en 1B afgerond. Er waren bij deze wijk gedeelten waar op geringe diepte afvalmateriaal aanwezig was. De verontreinigde bovenlaag is afgevoerd en werd vervangen door schone grond of teelaarde. Daarna is een schone grondlaag van 80 centimeter aangebracht.
Uit monitoring is gebleken dat ook bij de wijken 3D en 3, 4 en 5 de teelaarde te dun is. Deze voldoet zo niet meer aan de kwaliteitsnormen die zijn afgesproken. Daarom worden ook bij deze wijken aanvullende maatregelen getroffen. Hierbij wordt gedacht aan het aanvullen van de teelaarde, zodat de kwaliteit weer voldoende is.

Controles

De overige wijken voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het landbouwkundig gebruik. Daarom zijn voor deze wijken geen maatregelen noodzakelijk. Wel zullen de deklaag en het grondwater regelmatig worden gecontroleerd.
Projectleider Jan Truijen van Grontmij benadrukt dat de gebruikers de toplaag van de gedempte wijken niet te diep mogen ploegen. ‘Dat voorkomt dat de dieper gelegen verontreinigingen in de toplaag terechtkomen.’
Dit geldt overigens ook voor alle gedempte wijken binnen het herinrichtingsgebied Schoonebeek.
De hele historie die met het dempen van de voormalige wijken gepaard gaat, van dempen tot onderzoek en saneren, is in 2010 te boek gesteld. Het is te bestellen bij de stichting door een e-mail sturen naar jan.truijen@grontmij.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer