Deens+afzuigsysteem+kan+niet+in+varkenstal
Nieuws
© WUR

Deens afzuigsysteem kan niet in varkenstal

Nederlandse varkensstallen zijn vaak niet geschikt voor het toepassen van gedeeltelijke onderafzuiging zoals in Denemarken wordt toegepast. De oorzaak wordt gezocht in de manier van ventileren (grondkanaalventilatie) en het grote aandeel dichte vloer.


Varkensstallen worden veelal voorzien van luchtwassers om de uitgaande lucht te reinigen van ammoniak, geur en fijn stof. De uitgaande lucht wordt dus wel gereinigd, maar aan de luchtkwaliteit in de stal verandert dat niets.

In Denemarken wordt al een aantal jaren onderzoek gedaan naar lokale afzuiging en reiniging van de lucht.

Afgezogen en gereinigd

Bij die methode wordt een deel van de lucht (10 à 20 procent van de maximum capaciteit) onder de roosters afgezogen en gereinigd, terwijl de rest van de lucht via het plafond wordt afgezogen.

In Denemarken worden hiermee de ammoniakemissie met 50 à 70 procent gereduceerd.

Nederlandse omstandigheden

Om te onderzoeken of het systeem ook bruikbaar is onder Nederlandse omstandigheden voerden onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research een onderzoek uit op VIC Sterksel bij vleesvarkens en drachtige zeugen.

De doelstelling om veel ammoniak en andere vervuilende componenten (geur, fijnstof) in weinig lucht af te voeren door middel van gedeeltelijke onderafzuiging is in dit onderzoek niet gerealiseerd.

Stalconcepten

Nieuwe stalconcepten zijn nodig om onderafzuiging perspectiefvol te maken in Nederland, concluderen de onderzoekers.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  14° / 9°
  95 %
Meer weer