LTO%3A+monovergister+tegen+klimaatprobleem
Nieuws
© Dairy campus

LTO: monovergister tegen klimaatprobleem

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren' en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest.

Deze innovatieve vergistingstechniek biedt volop kansen. Ook snijdt het mes aan twee kanten: meer duurzame energie en minder broeikasgassen.

Daarom wil LTO dat de overheid tweehonderd monovergisters financiert, zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en de techniek concurrerend wordt.

Klimaatconferentie

Deze boodschap staat in een notitie die LTO Nederland heeft gestuurd naar de Tweede Kamer in verband met het morgen te houden debat over de klimaatconferentie, die over een week in Parijs begint.

LTO wil dat het strategische belang van de agrarische sector wordt erkend als onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering. De relatie tussen klimaatverandering en voedselzekerheid dient voor de Nederlandse regering leidend te zijn.

Bijdrage

De land- en tuinbouw levert volgens LTO als voedselproducent een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de wereldwijde klimaatverandering. De sector blijkt in staat om meer te produceren met minder grondstoffen.

Verandering van het klimaat is des te belangrijker voor boeren en tuinders, aangezien dit ook gevolgen heeft voor de productieomstandigheden en daarmee voor de voedselzekerheid.

Reductie

Boeren en tuinders leveren volgens LTO de afgesproken bijdrage om de broeikasgassen voor alle sectoren in 2020 te verminderen met 20 procent. Door verdere reductie van broeikasgassen doet deze sector derhalve meer dan haar eigen deel van de gezamenlijke energie- en klimaatdoelen.

Het in 2008 door de Nederlandse overheid en het agrobedrijfsleven gesloten convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren' is een voorbeeld van een succesvol privaat-publieke samenwerking, stelt LTO.

Hierbij wordt gezamenlijk en op vrijwillige basis gezocht naar oplossingen, die het klimaat ten goede komen.

Voortzetting convenant

LTO wil dat dit convenant wordt voortgezet. Ook vindt de belangenorganisatie dat via Topsector Energie hiervoor jaarlijks 2 miljoen euro moet worden uitgetrokken. Daarnaast kan de sector 'sprongen maken' door de stimuleren dat CO2 voor langere tijd in de bodem wordt opgeslagen, vindt LTO.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer