Agro+Vertrouwensindex%3A+licht+herstel+sector
Nieuws
© Mike Schellart

Agro Vertrouwensindex: licht herstel sector

Agrarische ondernemers kijken in het derde kwartaal van 2015 met iets meer vertrouwen naar de huidige situatie en de toekomstige situatie op hun bedrijf.

Dit in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het vertrouwen gegroeid. Een uitzondering vormen de glastuinders. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

In vier sectoren verbeterde de Agro Vertrouwensindex: melk-, varkens- en pluimveehouderij en opengrondsteelt. Bij akkerbouwers bleef de index stabiel en glastuinders oordeelden iets negatiever.

Prijzen

De verbetering van de Agro Vertrouwensindex is grotendeels te danken aan betere prijzen in een aantal sectoren, waarbij de productie vrijwel gelijk bleef. Ten opzichte van het vorige kwartaal hebben ook de lagere kosten voor energie- en voer de stemming verbeterd.

De huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex) wordt door met name opengrondstelers en pluimveehouders beter ingeschat dan in het tweede kwartaal (en ook in vergelijking met begin oktober 2014). Eierproducenten profiteerden van de Amerikaanse vraag, veroorzaakt door de grootschalige ruimingen als gevolg van vogelgriep in Amerika.

Glasgroente

Glasgroentetelers profiteerden van een lager internationaal aanbod dat de prijzen voor producten opstuwde. Uitzonderingen op de over het algemeen stijgende stemming zijn de melkvee- en de varkenshouderij die kampen met aanhoudend lage prijzen.

Varkenshouders en melkveehouders zijn gemiddeld wel positiever over de situatie voor de komende 2 à 3 jaar. Deze stijging geldt in mindere mate voor akkerbouwers. In die sector blijven de graan-en suikerprijs momenteel achter en zijn de prijzen voor aardappelen en uien wat hoger na een dip in 2014.

Zetmeelaardappelen

Ook de zetmeelaardappelprijzen zijn minder gerelateerd aan de graanprijzen waardoor deze redelijk stabiel bleven. Dit wisselend beeld verklaart vermoedelijk ook dat ondernemers slechts een voorzichtig verbetering van hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar voorspellen.

Stemmingsveranderingen komen ook door andere zaken, zoals weer, seizoen en beleid. Voor de akkerbouwers en vollegrondstelers was het weer gemiddeld genomen redelijk gunstig, na de voorjaarsdroogte. Opbrengsten waren meestal goed, maar er werden geen records gevestigd.

Komend jaar

Voor het komende jaar verwachten pluimveehouders mindere tijden; het effect van de Amerikaanse vraag ebt weg. Ook glastuinders en akkerbouwers zijn voor 2016 ietwat pessimistisch gestemd. Ondernemers in andere sectoren verwachten juist een verbetering van de bedrijfsresultaten.

In tegenstelling tot in Nederland, daalde zowel in Vlaanderen als in Duitsland de gemiddelde stemming onder landbouwers in het derde kwartaal van 2015. Dit kwam vooral door de situatie in de melkvee- en varkenshouderij. In Vlaanderen stak alleen de fruitteelt positief af. De stemming in de akkerbouw verminderde in beide landen licht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer