Veiligheid meenemen bij nieuwbouw

Bedrijven vernieuwen en groeien. Grotere bedrijven betekenen ook grotere machines, mestopslagen en elektrische installaties. Ondernemers moeten zich voor de veiligheid van zichzelf, hun gezin en erfbetreders bewust zijn van de risico’s die dat met zich meebrengt.

Er zijn vele redenen waarom agrarische ondernemers nieuw bouwen of renoveren: minder arbeid, kostenverlaging, meer werkplezier, efficiencyslag, verlagen van milieudruk enzovoort. De meeste vernieuwing in de land- en tuinbouw heeft betrekking op productieprocessen, blijkt uit informatie van het LEI Wageningen UR.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om melkrobots, voermachines, luchtbehandelings- en klimaatsystemen, gps-systemen in de akkerbouw en energiebesparende belichting in de glastuinbouw.
In de akkerbouw is er de laatste jaren eveneens geïnvesteerd in verbetering aan bewaarschuren, blijkt uit gegevens van het LEI. Diverse investeringsregelingen hebben de bouw van duurzame stalsystemen aangejaagd.
Veel melkveehouders kiezen, met het oog op het einde van het melkquotum, voor uitbreiding van hun bedrijf. De keuze in typen emissiearme stalvloeren is flink toegenomen en het blijkt voor ondernemers soms een hele zoektocht om de juiste vloer te vinden.
Bij nieuwbouw en renovatie wordt veiligheid steeds belangrijker. Stalbranden en ongelukken met trekkers of mestopslagen vinden nog steeds plaats.

Informatiebijeenkomsten

LTO Noord, ZLTO en LLTB houden informatiebijeenkomsten over ‘Veiligheid op en rond het erf’.
‘Die organiseren we omdat incidenten of bijna-incidenten met stalbranden, mestgassen of andere gevaarlijke situaties de aandacht verdienen’, zegt projectleider Heidi Uenk van Projecten LTO Noord, die samen met de Melkvee Academie en Brandweer Nederland de informatiebijeenkomsten organiseert.
‘Een groter bewustzijn van de risico’s verkleint de kans op een ongeval of brand. Het doel is om leden meer bewust te laten kijken naar veiligheid op hun bedrijf.’
Een aantal bijeenkomsten is al geweest en Uenk merkt dat het onderwerp veiligheid leeft bij ondernemers. ‘Vooral praktische tips als ‘weet waar je brandbluspunt zit’ en schoon werken worden gewaardeerd. Het lijken vaak open deuren, maar met aansprekend fotomateriaal horen we toch veel herkenning van onveilige situaties op het eigen erf.’
Elk jaar vinden er, vaak dodelijke, ongelukken plaats door kuil- en mestgassen. Opvallend is dat juist ervaren mensen en omstanders slachtoffer worden. Het is een deel beroepsblindheid, blijkt uit de informatie op de website mestgassen.nl.
Verstikkende gassen uit mest, zoals methaan, ammoniak en kooldioxide, kunnen in grote concentraties voorkomen en/of vrijkomen bij het werken met mest. Zo kunnen bij het mixen, overpompen en verdunnen van drijfmest giftige gassen vrijkomen.
Ook bij het reinigingen van mestopslagen kan dit het geval zijn. Verzekeraars raden aan om de schoonmaak, reparatie, bouw en sloop altijd uit te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf.
Zo’n 40 procent van alle stalbranden begint bij de elektrische installaties. Dat kan door kortsluiting, overbelasting van het net of achterstallig onderhoud. Daarnaast kunnen werkzaamheden als lassen en slijpen voor brand in de stal zorgen, zeker als er mestgassen aanwezig zijn.
‘Bij verbouw- of nieuwbouwplannen is het voor de ondernemer een goede kans om rekening te houden met brandpreventie’, zegt projectleider Kathelijne de Wit van ZLTO. ‘Vraag tijdig deskundig advies en bouw met moeilijk brandbare materialen.’
Ook investeringen in goede brandwerende wanden en 60 minuten brandwerende deuren verhogen de brandveiligheid op het bedrijf.
‘Het is aan te raden het noodstroomaggregaat in een aparte technische ruimte met brandwerende wanden te plaatsen. Zo blijven bij brand vitale installaties in het bedrijf in stand’, zegt De Wit. ‘En zorg uiteraard voor een goed werkende branddetectie.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -3°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  50 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer