LTO weer in bres voor bollengrond

Egmond/Bergen - LTO Noord en KAVB hebben het provinciebestuur van Noord-Holland deze week verzocht om niet in te stemmen met een sportcomplex op bollengrond in Egmond aan den Hoef.

LTO Noord Kennemerland en KABV kring Kennemerland deden dit verzoek naar aanleiding van een prealabele vraag van gemeente Bergen op 14 oktober. Bergen vraagt de provincie in te stemmen met de aanleg van een nieuw sportcomplex op de bollenteeltlocatie aan de Egmonderstraatweg/Tijdverdrijfslaan in Egmond. Deze moet plaats bieden aan drie te fuseren Egmondse voetbalclubs.
LTO en KAVB werpen tegen dat hiermee de meest kostbare bollengrond uit de regio verloren gaat en dat deze bollenlocatie een uitstekend visitekaartje is voor het toerisme. Ook stellen de organisaties dat de locatie in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2040 is vastgelegd als bollenconcentratiegebied.
In het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei belooft de provincie planologisch zekerheid aan de agrarische sector, stellen LTO en KAVB. Het getuigt van consistent beleid als de provincie zich daarom vasthoudt aan het (bollenconcentratie)beleid.
Verder wordt verwezen naar het sportcomplex van de voetbalclub Zeevogels als geschiktere locatie voor de fusieclub. Hier is recent al geïnvesteerd in infrastructuur en verlichting en er ligt ruimte naast voor uitbreiding.

Weer

 • Woensdag
  10° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  30 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer