Europees+landbouwbeleid+op+kruispunt
Nieuws
© KLaas Johan Osinga

Europees landbouwbeleid op kruispunt

De 'nieuwe toetreders'in Europa hebben een radicalere visie op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dan Nederland. Sommigen boeren hebben er geen moeite mee dat het hele GLB-budget geschrapt wordt 'maar dan wel in de hele EU'.

Ook de markt moet dan in het voordeel van de primaire producent gaan werken. 'De mededinging moet ruimte bieden;', zeiden boeren tijdens het eerst GLB-panel van LTO Nederland in Den Bosch.

Tijdens deze panels denken de agrariërs na over de toekomstige richting van het Europese landbouwbeleid, nu de hervorming van het GLB een jaar een feit is. Ook is Nederland gedurende de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie.

De komende weken gaan 50 tot 100 boeren en telers horen hoeveel betalingsrechten ze tot en met 2020 kunnen verwachten. 'Voor een kleine groep is het allemaal nieuw. Velen zullen zien dat ze minder geld gaan ontvangen dan tot vorig jaar het geval was', meldt LTO-beleidsspecialist Klaas Johan Osinga.

In gesprek

Tijdens het eerste GLB-panel in het ZLTO-kantoor in Den Bosch gingen vijftien boeren en telers deze week met elkaar in gesprek. 'Pluimvee-, varkens- en vleesveehouders. Boomkwekers, akkerbouwers en melkveehouders. Het GLB was tot vorig jaar vooral het domein van de akkerbouw en melkveehouderij. Nu van bijna iedereen met landbouwgrond', aldus Osinga.

Het plattelandsbeleid gaat volgens de boeren voor 25 procent op aan uitvoeringskosten. Osinga: 'De groep pleit er daarom voor om duidelijke investeringsdoelen te benoemen: bijvoorbeeld scholing en bodemverbetering. Er is weinig steun voor jonge agrariërs steun:dat levert nauwelijks wat op, de regeling is al twee jaar niet open geweest.'

Weersverzekering

Geen van de agrariërs steunt overigens de brede weersverzekering. 'Daarover gesproken: kan het nieuwe klimaatbeleid ook kansen bieden aan de land- en tuinbouw? Sommigen in de groep denken van wel', constateert Osinga.

'Maar: als CO2-vastlegging wordt beloond, wat betekent dat dan voor ammoniak? In Brussel liggen voorstellen om ammoniakuitstoot in 2030 ten opzichte van 2005 met 30 procent te verminderen.'

De conclusies van de panels gaan op 1 december naar de LTO Federatieraad. Daarna volgt afstemming met de buurlanden: Bauernverband en Boerenbond. Dit om in Brussel de komende jaren sterker te staan in de discussies.

Weer

 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
 • Dinsdag
  17° / 9°
  20 %
Meer weer