GS+Drenthe%3A+partijen+aan+zet+rond+bufferzones
Nieuws
© Wikimedia

GS Drenthe: partijen aan zet rond bufferzones

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe zien geen oplossing om te voorkomen dat rond Natura 2000-gebieden in Drenthe hydrologische bufferzones worden ingesteld.

De maatschappelijke partijen moeten onderling maar uitmaken hoe ze de zones willen vormgeven, schrijft GS aan CDA en VVD in Provinciale Staten. Die fracties hadden daar vragen over gesteld.

Eind september ontstond beroering onder boeren toen bleek dat om natuurdoelen te halen bij droogtegevoelige natuurgebieden een vergunningplicht moet worden ingevoerd.

Grondgebruikers

Die verplichting geldt wanneer grondgebruikers in een straal van 1.500 meter nieuwe drainage willen plaatsen of beregeningsputten willen slaan.

Volgens LTO Noord Drenthe gaat dit niet werken, omdat het onderzoek dat moet uitwijzen of de ingrepen schadelijk zijn, de meeropbrengst van de gewassen te niet doet.

Alternatief

Gedeputeerde Henk Jumelet stelde daarop dat het nog niet zo ver is en dat eerst nader wordt onderzocht of een alternatief kan worden gevonden.

Nu dat alternatief er volgens GS niet blijkt te zijn, geeft GS de landbouw en natuurorganisaties de ruimte om zelf tot een vergelijk te komen. De natuurorganisaties hielden tot nog toe vast aan een strikt anti-verdrogingsbeleid.

Weer

 • Vrijdag
  9° / 6°
  25 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  10 %
 • Zondag
  5° / 0°
  10 %
Meer weer