LTO%3A+loondoorbetaling+zelf+regelen
Nieuws
© Ministerie SZW

LTO: loondoorbetaling zelf regelen

Het voornemen van het kabinet om kleine werkgevers tegemoet te komen bij de loondoorbetaling voor zieke werknemers valt in goede aarde bij LTO Nederland. Maar de uitvoering kan heel wat praktischer dan minister Lodewijk Asscher (SZW) in gedachten heeft.


Ondernemers moeten hun zieke personeel nu twee jaar doorbetalen bij ziekte. Voor kleinere werkgevers kunnen de kosten daarvan fors oplopen.

Voorstel Asscher

Minister Asscher wil ondernemers met maximaal tien werknemers tegemoetkomen. Hij denkt aan een vrijwillige regeling waarbij de loondoorbetalingsplicht wordt bekort tot een jaar.

Uitkeringsinstantie UWV neemt dan de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar over. Het benodigde geld moet komen uit de collectieve werkgeverspremies en uit een overheidsbijdrage van 20 miljoen euro per jaar.

Niet via UWV

LTO vindt het prima om wat te doen aan het probleem waarmee kleine werkgevers worstelen. Een collectieve verzekering via het UWV vindt ze echter niet de juiste oplossing. De sector kan het zelf beter regelen.

De organisatie denkt aan een sectorgerichte aanpak die leidt tot loondoorbetaling in het tweede jaar, gecombineerd met verzuimbegeleiding en re-integratie. In de agrarische sector kunnen Stigas en Sazas dat goed oppakken.

Inbrengen in overleg

In het overleg dat de minister gaat voeren met werkgevers- en werknemersorganisaties zal LTO het alternatieve voorstel op tafel leggen.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer