Met+DAW+pakt+Boskoop+waterproblemen+aan
Nieuws
© Henk Bouwman

Met DAW pakt Boskoop waterproblemen aan

Met een eigen invulling voor het Deltaplan Agrarisch Water (DAW) wil de regio Boskoop de waterproblematiek in het landelijk gebied oplossen. De ondernemers stemden al in met het plan van aanpak, dat mede gedragen wordt door de Greenport en het waterschap.

'Het boomkwekerijgebied Boskoop is een mooi samenhangend gebied wat zich leent om integraal wateropgaven aan te pakken vanuit ondernemersinitiatieven', vertelt provinciaal bestuurder Klaas Barendregt van LTO Noord Zuid-Holland.

Er speelt veel in de regio, stelt hij. De hoofdthema's zijn terugdringing van emissies van gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, de beschikbaarheid van zoetwater, herinrichting van percelen en de bestrijding van bodemdaling.

Samenhang

Barendregt: 'Het voordeel van de DAW-vorm is dat watervraagstukken in samenhang aangepakt worden. Bovendien kunnen we met een DAW aanspraak maken op Europese financiering beschikbaar vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Dit motiveert vervolgens de partners ook tot co-financiering, stelt hij. Drie partijen verbinden zich aan DAW Boskoop, dat zijn de Stichting belangenbehartiging Greenport Boskoop, Greenport Regio Boskoop en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Midden

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  11° / 7°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 13°
  40 %
 • Zaterdag
  16° / 12°
  20 %
Meer weer