Meer+tijd+voor+collectieve+zuivering
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Meer tijd voor collectieve zuivering

Glastuinbouwbedrijven die hun afvalwater collectief gaan zuiveren krijgen tot 2021 de tijd om dit op poten te zetten.

Dat is een van de onderdelen van het akkoord dat LTO Glaskracht Nederland, het ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, Nefyto, Ctgb, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in hoofdlijnen sloten.

Drie jaar langer

Glastuinders die afvalwater collectief zuiveren, krijgen daarmee drie jaar meer de tijd dan bedrijven die de zuivering individueel oppakken. Die moeten hun afvalwater per 1 januari 2018 voor 95 procent zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen.

Collectieven moeten voor 2016 een uitgewerkt plan voor hun zuivering klaar hebben en een jaar later een businessmodel voorleggen aan het waterschap. Collectieve oplossingen vallen voor de tuinders in de regel goedkoper uit dan individuele zuivering.

Details nog uitwerken

De details van het akkoord moet nog worden uitgewerkt. Zo is nog niet duidelijk aan welke eisen de huidige uitzonderingen in de milieuwetgeving moeten voldoen.

Dit zijn bedrijven tot 2.500 vierkante meter, bedrijven met minder dan 25 kilo stikstofemissie per hectare, en bedrijven met veel last van kwel dan wel inzijging.

'Het is pas een goed akkoord als de detailuitwerking passend is voor deze bedrijven', zegt Jean Aerts, portefeuillehouder Water, Milieu en Plantgezondheid Sierteelt bij LTO Glaskracht.

Consequente lijn

Volgens Aerts is de bereikte afstemming tussen milieu- en gewasbeschermingswetgeving in het akkoord van groot belang.

'In plaats van het rigide voorschrijven van bepaalde zuiveringstechnieken op etiketten, waarbij elk etiket anders kan zijn, komt er nu een consequente lijn: een doelvoorschrift van 95 procent zuivering per 2018 met daarop afgestemd toelatingsbeleid.'

Weer

 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
 • Vrijdag
  8° / 3°
  10 %
Meer weer