Grondbezitters+gaan+meer+betalen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Grondbezitters gaan meer betalen

Grondbezitters die meer dan 125.000 euro rendement halen uit bijvoorbeeld pacht, gaan volgend jaar fors meer vermogensbelasting betalen.

Dat stelt Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek belastingadvies bij ABAB Accountants en Adviseurs.

Het kabinet stelt in de Miljoenennota voor het de heffing op vermogensrendement tot 125.000 euro te verlagen van 4 naar 2,9 procent. Daar staat tegenover dat het percentage bij een rendement boven de 125.000 stijgt naar 4,7 procent. Boven de 1.125.000 euro gaat zelfs een percentage van 5,5 procent gelden.

'In principe staat deze wijziging haaks op het lage rendement, dat op de cultuurgronden wordt behaald', aldus Van den Kerkhof.

Voorbeeld

De accountant komt met een voorbeeld van een eigenaar met 15 hectare cultuurgrond met een waarde van 900.000 euro en een pachtcontract voor 3 jaar.

Bij de waardebepaling voor box 3 wordt de waarde dan, als er rekening wordt gehouden met de waardedruk in verband met verpachting, vastgesteld op 832.500 euro. De jaarlijkse belastingheffing komt onder de huidige regelgeving op 9.734 euro (832.500-21.330 (vrijstelling) = 811.170 * 4% (belastingpercentage) * 30 (jaarlijkse deel) = 9.734).

Hoger bedrag

Na het doorvoeren van de belastingplannen ziet het sommetje er volgens Van den Kerkhof er als volgt uit de heffing 832.500 - 25.000 = 807.500. Daarvan wordt vervolgens 100.000 euro belast wordt met 2,9 procent, maal 30 procent is dat 870 euro. Voor de resterende 707.500 geldt het percentage van 4,7 procent, maal 30 procent is dat 9.975 euro.

In totaal komt dit op een belastingbedrag van 10.845 euro. Dit is een stijging van meer dan 10 procent ten opzichte van de huidige wetgeving.

Besloten vennootschap

Van den Kerkhof doet de suggestie om de grond in een besloten vennootschap onder te brengen. In het bovenstaande voorbeeld bedraagt de vennootschapsbelasting bij een rendement van 900 euro per hectare 2700 euro.

Hier zit wel een keerzijde aan, stelt de accountant. 'U zult zich moeten realiseren dat bij een verdere waardestijging van de grond deze waardestijging op het moment van verkoop in de heffing wordt betrokken. Hier staat echter weer tegenover, dat bij een waardedaling het verlies in aftrek kan worden gebracht.'

'Daarnaast moet u zich realiseren, dat u in een later stadium over de opgepotte winst met een heffing voor aanmerkelijk belang kunt worden geconfronteerd. Ook moet aandacht worden besteed aan de voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling overdrachtsbelasting', aldus Van den Kerkhof.

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer