Pilot+bodemverbetering+Flevoland
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Pilot bodemverbetering Flevoland

In provincie Flevoland start een tweejarige pilot rond vanggewassen. Die vanggewassen blijven langer staan dan is voorgeschreven, waardoor de percelen ook in de wintermaanden groen zijn.

Initiatiefnemer hiervoor is het onlangs opgerichte Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). Deelnemers aan de pilot telen vanggewassen als vergroeningsmaatregelen om in aanmerking te komen voor hun betalingsrechten.

Aan het telen van vanggewassen zijn voorschriften verbonden waaronder zaaitijdstip, teeltduur en andere teeltmaatregelen. Het FAC wil een extra kwaliteitsslag maken in het kader van bodemleven en biodiversiteit.

Vergroeningseisen

De vanggewassen die nu geteeld worden, tellen voor een factor 0,3 keer de oppervlakte, om te voldoen aan de vergroeningseisen. Door extra impulsen zou deze waarderingsfactor omhoog moeten kunnen in de toekomst.

Tijdens de duur van de pilot zal er een financiële compensatie gelden voor de extra inspanning van de agrariër die meer effectieve maatregelen neemt. De extra kwaliteitsmaatregelen zullen altijd op vrijwillige basis zijn.

De pilot is erop gericht om vanggewassen langer te laten staan dan de voorgeschreven periode van tien weken. Dat betekent dat een vanggewas op dezelfde wijze wordt gezaaid en geteeld als in de huidige regeling, maar dat het gewas tot 1 februari of 1 maart van het volgende jaar (telerskeuze) blijft staan op het veld om zodoende ook in de winterperiode een zichtbare vegetatie te bieden.

Schuilplaats vogels

Het doel hiervan is niet alleen het stimuleren van het bodemleven en het verbeteren van de structuur van de grond, maar ook een schuilplaats voor vogels en insecten te bieden.

Telers kunnen zich aanmelden bij het FAC met een akker van ongeveer 5 hectare tot maximaal 10 hectare. Het project start al in het najaar van 2015/2016 en er zal door externe kennisinstellingen gemonitord worden op de effectiviteit.

Weer

 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  60 %
Meer weer