Noord%2DHolland+op+slot+tot+invoering+PAS
Nieuws
© Mike Schellart

Noord-Holland op slot tot invoering PAS

Veehouders in Noord-Holland die een Natuurbeschermingswet(NB)-vergunning hebben aangevraagd of dat willen doen, krijgen die voorlopig niet van de provincie. Tenzij de toename aan jaarlijkse stikstofdepositie onder de 0,051 mol per hectare blijft.

Dat schrijft het Noord-Hollands provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten. Daarin staat dat in de meeste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden sprake is van een ‘overbelaste situatie’. De stikstofdepositie ‘op deze gebieden is zodanig dat maatwerk geen oplossing meer kan bieden’.

Dit betekent dat alle huidige en nieuwe aanvragen voor een NB-vergunning met een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van het bestaande gebruik op de referentiedatum ‘passend beoordeeld worden’, stelt het provinciebestuur.

Maatregelen

Vergunningen worden alleen verleend voor zover er geen sprake is van een depositietoename op een voor stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Daarbij hanteert de provincie de grens van 0,051 mol per hectare per jaar. Veehouders die daar boven komen, krijgen geen vergunning of moeten maatregelen nemen.

Gedeputeerde Staten noemen daarvoor onder meer het aanleggen van een emissiearme vloer of salderen. Dit kan door ammoniakrechten over te nemen van een nabij gelegen collega die stopt met zijn bedrijf.

Ve

Een toename onder de 0,051 mol beschouwt de provincie als ‘verwaarloosbaar’. Een NB-vergunning wordt dan direct afgegeven zonder maatregelen te hoeven nemen.

De nieuwe lijn is direct van kracht en wordt ook toegepast ‘op alle ontvangen vergunningaanvragen’. Veehouders die een aanvraag in behandeling hadden, zijn inmiddels per brief geïnformeerd over het nieuwe beleid.

PAS

Daarbij wordt ook gewezen op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die waarschijnlijk in juli van kracht wordt. Veehouders die dan nieuw willen bouwen, hoeven dan bij een jaarlijkse depositietoename tot 1 mol per hectare geen vergunning aan te vragen.

‘Met het oog op de PAS is sprake van een tijdelijke lijn. Deze werkwijze geldt tot de PAS in werking treedt en vergunningverlening onder de PAS valt’, aldus Gedeputeerde Staten.

Wachten

LTO Noord betreurt de nieuwe lijn van de provincie, omdat veehouders hun bedrijven voorlopig niet verder kunnen ontwikkelen.

‘Er is helaas weinig aan te doen. Het is wachten op de een snelle invoering van de PAS’, zegt beleidsadviseur Ard Mooij van LTO Noord Noord-Holland.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer