AVG+akkoord+versterking+Winkeldijk%2DNoord
Nieuws
© CDA

AVG akkoord versterking Winkeldijk-Noord

Het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het plan voor de versterking van Winkeldijk-Noord vastgesteld. Dit dijktraject van ongeveer 4,5 kilometer ligt in gemeente Ronde Venen.

'Een dijkverbetering raakt altijd direct omwonenden. Ik ben daarom blij dat er een klankbordgroep is ingesteld waarin bewoners hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van de dijk', zegt hoogheemraad Gerard Korrel.

'Samen met hen hebben we een landschapsplan gemaakt.'

Bomen gekapt

In dit plan is onder meer opgenomen welke bomen bij de uitvoering van de dijkverbetering blijven staan, welke moeten worden gekapt en welke mogelijk kunnen worden verplant.

'Zo zorgen we er samen met de bewoners voor dat de landschappelijke kenmerken van de Winkeldijk-Noord zoveel mogelijk behouden blijven', aldus Korrel.

Dijkverlegging

Daarnaast heeft Amstel, Gooi en Vecht per woning gekeken naar de oplossingen voor de dijkverbetering. 'Er bleek al snel dat het ophogen van de dijk op sommige stukken helemaal niet wenselijk was', vervolgt Korrel.

'Daarom is er gekozen voor een dijkverlegging op een deel van de Winkeldijk, zodat de dijk daar niet hoeft te worden verhoogd.'

Maatwerk

Dit bewijst volgens Korrel dat het belangrijk is om bewoners te betrekken bij een dijkverbetering en dat we zo nu en dan maatwerk moeten leveren om de dijk veilig te houden. 'Alleen dan komen we tot het beste resultaat.'

In het ontwerp-dijkverbeteringsplan van de Winkeldijk-Noord is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk weer voldoet aan de gestelde eisen. Ook staat beschreven hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Zienswijze ter inzage

Van 5 maart 2015 tot en met 15 april 2015 liggen de plannen ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Weer

 • Donderdag
  12° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  20 %
Meer weer