Beheerplannen+gebieden+vastgesteld
Nieuws
© Wikimedia

Beheerplannen gebieden vastgesteld

De ontwerp-beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden de Wilck in Rijnwoude en Donkse Laagten bij Brandwijk zijn vastgesteld door staatssecretaris Sharon Dijksma en het Zuid-Hollandse provinciebestuur.

Voor deze Natura 2000-gebieden liggen de ontwerp-beheerplannen tot en met 9 februari ter inzage.

De Donkse Laagten (160 hectare) en De Wilck herbergen veel weidevogels. In de Donkse Laagten zitten vooral veel wintergasten als de kolgans, brandgans en kleine zwaan vanwege de blauwgraslanden. Ook broedt er een grote karekiet in de rietrand.

Depositie

De depositiewaarden voor de Donkse Laagten zijn in 2013 nog aangepast, ten gunste van de boerenbedrijven in de omgeving. Het blauwgrasland kan 1.800 tot 2.000 mol per hectare verdragen.

Toch vrezen nog veel veehouders in de omgeving voor schaduwwerking, net als boeren en boomkwekers rond de Wilck.

Weer

 • Zaterdag
  19° / 8°
  20 %
 • Zondag
  20° / 10°
  40 %
 • Maandag
  17° / 12°
  70 %
Meer weer