Omwisselbesluit+voor+Engbertsdijksvenen
Nieuws
© Tweeluik Fotografie

Omwisselbesluit voor Engbertsdijksvenen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken staat niet negatief tegenover het toepassen van een omwisselbesluit voor natuurgebied Engbertsdijksvenen.

Dijksma zei dat gisteren tijdens het voortgangsoverleg over het natuurbeleid in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden Heerema (VVD), Geurts (CDA), Dijkgraaf (SGP) en Graus (PVV) dienden daar een motie in.

De Kamerleden willen bij Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van het omwisselbesluit.

Natuurdoelstellingen

Dat is een mogelijkheid in de Natuurbeschermingswet om met alternatieve maatregelen toch dezelfde natuurdoelstellingen voor een natuurgebied te behalen.

De Kamerleden constateren ook dat er over de invulling van Engbertsdijksvenen nog geen lokaal draagvlak is. Ook is volgens hen de ecologie en economie nog niet afdoende in balans gebracht.

Overleg

De bewindsvrouw verzette zich gisteren niet tegen de motie. 'Op dit moment vindt intensief overleg plaats met betrokkenen over Engbertsdijksvenen.'

'Aan het beheerplan wordt nog gewerkt. Voor de gebiedsanalyse worden maatregelen voorgesteld. Die kunnen worden ingewisseld voor andere maatregelen met eenzelfde effect.'

Platform

Voorzitter Henk Ormel van Platform Engbertsdijksvenen is blij dat Dijksma zich positief uitlaat over het omwisselbesluit. 'Wij denken namelijk dat je met technische maatregelen de natuur kunt ontwikkelen en daarnaast de landbouw kunt behouden.'

· Lees meer hierover zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Midden

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer