Peilbesluit+Middelblok+vastgesteld
Nieuws
© Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Peilbesluit Middelblok vastgesteld

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het peilbesluit voor de polder Middelblok in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard vastgesteld.

Het hoogheemraadschap zet het waterpeil in dit peilgebied de komende vijf jaar vast (2015-2021). Dit besluit houdt in dat het waterpeil blijft zoals het nu is: flexibel tussen 2,53 meter onder NAP en 2,48 meter onder NAP.

Door het waterpeil in Middelblok vast te zetten wil het hoogheemraadschap zoveel mogelijk schade aan woningen in de kern Gouderak.

Bodendaling

Het besluit houdt ook in dat het peil niet wordt aangepast aan de daling van de bodem. Dit heeft gevolgen voor de agrariërs in het gebied.

Het is de bedoeling dat het gebied verandert van agrarisch grondgebruik naar natuur. Dit is vastgelegd in de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard. Het peilbesluit is in lijn met deze ontwikkeling, stelt Schieland en de Krimpenerwaard.

Gevoelens

Dijkgraaf Hans Oosters: 'Wij begrijpen de gevoelens van de agrariërs in het gebied over dit besluit goed. Voortdurende onzekerheid over de uiteindelijke inrichting en gebruiksfunctie is ongewenst. Ik zal bij onze partners in de gebiedsontwikkeling, de provincie en de gemeenten, aandringen op spoedige besluitvorming'

Het peilbesluit ligt ter inzage van 3 december tot en met 14 januari 2015.

Weer

 • Donderdag
  22° / 7°
  20 %
 • Vrijdag
  23° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  18° / 9°
  20 %
Meer weer