Bedrijfsscan+tuinbouw+Limburg+gelanceerd
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Bedrijfsscan tuinbouw Limburg gelanceerd

Als onderdeel van de TuinbouwVersnellingsagenda hebben de LLTB en Arvalis een bedrijfsscan gelanceerd voor ondernemers in de fruitteelt, open en bedekte teelten en de boomteelt.

De scan Ondernemersperspectief met Toekomst biedt een persoonlijk gesprek over onder meer ambities, strategie, gemaakte keuzes en toekomstverwachtingen, analyse van de bedrijfscijfers en en het blootleggen van de sterkten en zwakten.
Daarna is er een tweede gesprek over de ontwikkelrichtingen van het bedrijf passend bij ambities en ondernemerschapskeuzes, financiële situatie en mogelijkheden in de markt. Dit alles wordt vastgelegd in een adviesrapport.

Brief

LLTB-leden in het tuinbouwcluster zijn in de vorm van een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van de ondersteuningsmogelijkheden van de TuinbouwVersnellingsagenda. Centraal aanmeldpunt is de Tuinbouwlijn van de LLTB, te bereiken via (0475) 381785.

Intermediaire partijen

Provincie Limburg en de LLTB hebben ook een informatiebrief gestuurd naar intermediaire partijen in het Limburgse tuinbouwcluster zoals financiers, accountants- en adviesbureaus, gemeenten en telersverenigingen. Aan hen wordt gevraagd ideeën aan te dragen voor het versterken van de structuur in de tuinbouw en hun klantrelaties te wijzen op de advies- en ondersteuningstrajecten die binnen de TuinbouwVersnellingsagenda zijn ontwikkeld.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer