Mineralen nog beter benutten

Als de melkveehouderij in Nederland wil groeien, moeten veehouders het verlies van stikstof en fosfaat verder terugdringen. Dat stelde onderzoeker Imke de Boer van Wageningen Universiteit tijdens het symposium over veevoeding in Wageningen.

René LuijmesDe Boer zette de effecten van de Nederlandse melkveehouderij op het milieu op een rij. Door stijging van de melkproductie per koe nam de uitstoot van methaan per kilo melk af. In combinatie met de mestwetgeving zorgde die productiestijging ook voor een reductie van meer dan 10 procent op de uitstoot van broeikasgassen.
De stikstofefficiëntie van koeien nam toe van ongeveer 17 procent in 1990 naar gemiddeld 27 procent in 2011. Daarnaast daalde de stikstofexcretie van ruim 150 kilo stikstof per koe per jaar in 1990 naar ruim 110 kilo. De fosforefficiëntie van de koe steeg naar 31 procent en de fosfaatuitscheiding daalde licht naar ongeveer 38 kilo fosfaat per koe in 2012.

Nitraat

Het nitraatgehalte van grondwater op melkveebedrijven op zand lag in de periode 2008-2011 gemiddeld net beneden de norm van 50 milligram per liter grondwater. De gehalten aan stikstof en fosfor van het oppervlaktewater zijn nog wel te hoog.
Het verlies van stikstof en fosfaat moet daarom verder omlaag om de verwachte groei van de melkproductie mogelijk te maken, stelt De Boer. Daarnaast pleit ze voor een regionale kringloop van mineralen en het verminderen van de verliezen op het bedrijf zelf.
De onderzoeker pleit voor het gebruik van de kringloopwijzer om verlies van mineralen te beperken en zo importen van grondstoffen voor voer te beperken. Ook raadt ze aan om wind- en zonne-energie toe te passen in plaats van fossiele energiebronnen.
De Boer is voorstander van het maximaliseren van de productie van gras op percelen die niet geschikt zijn voor de teelt van andere gewassen.
In dertig jaar nam de wereldwijde melkproductie met bijna 60 procent toe. Dit komt neer op 741 miljard kilo melk in 2011. De 27 landen van de Europese Unie vormen samen de grootste producent met 157,2 miljard kilo, ruim ruim 21 procent van de wereldproductie.
Nederland is goed voor ruim 12 miljard kilo melk. De melkproductie in Nederland verdubbelde zich in vijftig jaar. Het aantal koeien nam sinds 1985 af van circa 2,4 miljoen naar 1,5 miljoen in 2010; bijna hetzelfde aantal als in 1960. De melkproductie per koe verdubbelde zich in die tijd. Het aantal koeien per bedrijf vertienvoudigde.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer