LTO+Noord%3A+%27Zonering+Nederlek+rigide%27
Nieuws
© Wikipedia

LTO Noord: 'Zonering Nederlek rigide'

Boeren in Nederlek moeten over een groter bouwblok kunnen beschikken dan de Zuid-Hollandse gemeente voorstelt. Het ontwerp-bestemmingsplan is te 'rigide', stelt LTO Noord in een reactie.

Agrarische bedrijven met verbredingactiviteiten moeten in het buitengebied van Nederlek hun bouwblok kunnen vergroten tot 2,5 hectare, zoals provincie Zuid-Holland onlangs heeft vastgesteld, vindt LTO Noord.

Beleidsadviseur Andries Middag van Regio West: 'In de toekomst zullen nevenactiviteiten naar verwachting steeds professioneler en grootschaliger worden opgepakt. Hiervoor is ruimte nodig.'

Bouwblok

Ook vraagt LTO Noord de gemeente 'niet rigide' om te gaan met haar bouwblokbeleid. Nederlek deelt het buitengebied in drie categorieën in. In dijklinten mogen bouwvlakken niet groter zijn dan 1 hectare.

In het ‘wijzigingsgebied’ mogen bouwvlakken eventueel groter zijn dan 1,5 hectare en in het overige deel is 1,5 hectare de maximale maat.

'In de dijklinten bevinden zich bedrijven die nu al of in de toekomst groter zullen zijn dan 1,5 hectare. Ook buiten het wijzigingsgebied hebben bedrijven de wens en de noodzaak door te groeien', verklaart Middag.

Nuance

Ook vraagt LTO gemeente Nederlek haar visie op de landbouw te nuanceren. De gemeente stelt dat de landbouw 'onder druk staat, mede als gevolg van veranderingen in de landbouw' en dat de ruimtevraag afneemt.

'De druk op het ruimtebeslag voor de landbouw ligt niet in de schaalvergroting', geeft de beleidsadviseur aan.

Concurrerende ruimtevragen

Deze heeft volgens Middag zelfs een omgekeerd effect, namelijk een toenemende vraag naar ruimte. 'Het zijn concurrerende ruimtevragen, zoals dijkversterkingen, natuurontwikkeling, recreatie en woningbouw die de ruimte verder beperken.'

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer