‘Meld knelsituaties bij waterschap’

Door de extreme neerslag van de afgelopen tijd is er plaatselijk in Limburg wateroverlast en schade aan gewassen ontstaan.
‘Veel boeren maken zich al zorgen over hoe de situatie bij de oogst zal zijn’, zegt Har Frenken, bestuurslid van het waterschap Peel en Maasvallei.
‘In het recente verleden hebben belanghebbende partijen in Limburg afspraken gemaakt over beregenen en water conserveren. Met water vasthouden door middel van stuwen en kritisch peilbeheer zoeken we steeds meer de maximale grens op, om zoveel mogelijk water in het gebied te houden. In extreme situaties zoals dit jaar betekent dit dat grenzen worden overschreden en er schade kan ontstaan voor boeren. En die schade leidt weer tot claims voor het waterschap. Dit moeten we proberen te voorkomen’, stelt Frenken.
Van belang is dat het waterschap exact weet waar de knelsituaties zich voordoen, zodat het hier alert op kan reageren, zo geeft Frenken aan. ‘De hulp van agrariërs is hierbij dringend gewenst. Als de agrariërs knelsituaties doorgeven, dan kan het waterschap beter op dit soort extreme situaties inspelen.’
Agrariërs in Noord-Limburg kunnen melding maken via de website van het waterschap Peel en Maasvallei, waar een formulier is te vinden.

Weer

 • Donderdag
  16° / 13°
  60 %
 • Vrijdag
  14° / 9°
  70 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer