Studenten+adviseren+veehouders+Achterhoek
Nieuws
© AOC Doetinchem

Studenten adviseren veehouders Achterhoek

'Ik begrijp nu beter wat er in de bodem gebeurt', zegt Dennis Storkhorst, leerling van AOC Oost. Hij deed deze maand mee aan een project rond bodemconditiescore op percelen bij veehouders van ANV 't Onderholt.

Storkhorst en vijftien andere derde jaarstudenten veehouderij van AOC Oost Doetinchem keken deze maand naast de chemische bodemanalyse ook naar allerlei met het oog waarneembare punten.

Te denken valt aan gewasbedekking, beworteling, verdichting van de ondergrond, regenwormen, bodemstructuur en organische stofgehalte.

Leerzaam

De bevindingen rond de bodemconditiescores werden besproken met de deelnemende veehouders. 'Voor zowel de veehouders als studenten bleek dit zeer leerzaam', stelt Storkhorst vast.

'Voor ons was het leerzaam om een keer bewust onder graszode te kijken. De kennis van een goede zode is er wel, maar we kunnen nog wel veel leren over hoe het werkt in de grond.'

Bewustwording

Alfons van den Belt van Kenniswerkplaats Achterhoek begeleidde het project en geeft aan dat het vooral is bedoeld om een bewustwordingsproces op gang te brengen.

‘Dat is wel gelukt, zowel bij studenten als bij boeren', verduidelijkt hij. ‘Er is nog weinig kennis over bodemleven. Dat moet wel als je beter met mineralen en kringlopen om wilt gaan en meer van je bodem wilt halen'

· Lees meer hierover zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Midden

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer