Kamp%3A+zorgvuldig+besluit+schaliegas
© Nieuwe Oogst

Kamp: zorgvuldig besluit schaliegas

Een schaliegasbesluit wordt op basis van zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek en met inspraak van betrokkenen en overleg met belanghebbenden genomen.

Dat melden minister Henk Kamp (EZ) en Melanie Schultz van Haegen (I&M) in Infoblad Schaliegas. Tot die tijd blijven bestaande vergunningen ongewijzigd en worden nieuwe verzoeken niet in behandeling genomen.

Beide bewindslieden ontwikkelen een ontwerp-structuurvisie schaliegas die medio 2015 klaar is. Kamp gaf de Tweede Kamer vandaag te kennen dat hij niet aanstuurt op een positieve uitkomst, maar het onderzoeksrapport afwacht.

Structuurvisie

De structuurvisie schaliegas maakt duidelijk of en zo ja waar in Nederland mogelijk schaliegas kan worden gewonnen met zo min mogelijk overlast voor mens, milieu en natuur.

Belangrijke informatie levert een onderzoek naar de milieugevolgen van schaliegaswinning. Dat gebeurt met een milieueffectrapportage (planMER).

Nut en noodzaak

De structuurvisie schaliegas gaat in op de rol van schaliegas op weg naar een duurzame energievoorziening en nut en noodzaak ervan.

Er komt ook een onderzoek naar technieken die de restrisico’s van fracking minimaliseren. Verder worden goede voorbeelden voor tegemoetkoming van de regio bij energieprojecten in binnen- en buitenland geïnventariseerd.

Inspraak

Mensen kunnen van 29 mei tot en met 9 juli 2014 reageren op de onderzoeksopzet voor de planMER. Een onafhankelijke begeleidingscommissie en ook de commissie m.e.r. geven advies over de onderzoeksopzet.

Tegelijkertijd worden provincies en gemeenten, waterschappen, waterbedrijven en koepelorganisaties om advies gevraagd. De reacties en adviezen worden betrokken bij de definitieve onderzoeksopzet.

· Klik voor Infoblad Schaliegas op bijgesloten pdf

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer